Steun ons en help Nederland vooruit

Aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking

D66 wil meer aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Voor hen is het in onze huidige samenleving vaak ingewikkeld om te begrijpen wat er gebeurt, om plannen te maken en afspraken na te komen. Ook zijn er soms problemen met lezen en schrijven. Deze mensen worden vaak niet als mensen met een verstandelijke beperking erkend en komen daarmee niet in aanmerking voor hulp. D66 wil dat de gemeente en organisaties meer kennis opdoen over mensen met een licht verstandelijke beperking, over wat ze wel en niet kunnen en hoe we ze beter kunnen signaleren. D66 wil dat mensen met een licht verstandelijke beperking mee kunnen blijven doen, door ruimte en tijd te bieden bij loketten en instanties. Waar nodig krijgen ze extra uitleg en ondersteuning.

Laatst gewijzigd op 22 augustus 2019