Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 14 november 2019

Speech slotdebat Begroting: Een toekomstbestendig Utrecht

Weet u nog waar we vroeger afspraken? Onder het blauwe tijdenbord op het station. Dat zo lekker klapperde als de nieuwe treintijden verschenen. Dat u uw fiets toen ergens had neergekwakt op het Smakkelaarsveld? En dat u maar moest hopen dat u hem later terug vond? Of weet u nog, de rijen op de Oudegracht voor de Tivoli voor een concert? Of, dat we fietsten over de Gele brug toen de Daphne Schippers brug nog niet bestond?

Het is een Utrecht van alweer jaren geleden. Veel van ons hebben daar fijne herinneringen aan. En toch zijn we ook blij dat Utrecht verandert. Het grote blauwe tijdenbord heeft plaats gemaakt voor het Bollendak. Tivoli zit in een geweldig gebouw op het Vredenburg en onze fietsen staan veilig in de grootste fietsenstalling ter wereld, in het zicht van de blauw verlichte minaretten van de Ulu moskee.

We zien Utrecht allemaal veranderen. Elke dag weer. En verandering gaat gepaard met groeistuipen en met vragen. Mensen zoeken naar het vertrouwde, naar zekerheden en ankerpunten. Het is aan ons om met verandering om te gaan. D66 omarmt verandering: wij zien er een kans in, in plaats van een bedreiging. Maar we zien ook dat samen stad maken vraagt om ruimte voor iedereen. Ruimte om te wennen, en ruimte voor lef.

Verandering vraagt om keuzes om er iets beters en mooiers van te maken dan het was. Keuzes voor investeringen: in onderwijs en veiligheid. En dit college investeert in het mbo – de talenten van de toekomst die we volledig onterecht onderwaarderen! In 2020 krijgen mbo stagiaires bij de gemeente dezelfde stagevergoeding als stagiaires van het HBO en de Universiteit.

Verandering vraagt ook om keuzes als het financieel even krap is. Een aantal bezuinigingen zoals die bijvoorbeeld op het Initiatievenfonds, Halt en armoedepreventie vinden we extra lastig. Wij hebben vertrouwen dat we eruit komen en geven het college het voordeel van de twijfel. En over het Amaliapark: wij willen een goed plan, dat samen met de verenigingen en de gebruikers gemaakt wordt. Daarom staan we onder de motie die het CDA zo zal indienen.

Wij D66’ers kijken vooruit in een veranderende stad. En de allerbelangrijkste keuze voor een vrije en veelbelovende toekomst is de keuze voor het onderwijs. Onze leerlingen verdienen fantastische juffrouwen, meesters en conciërges. Wij blijven ons hard maken voor het beste onderwijs voor ieder kind. De wethouder heeft onze raadsbreed gesteunde motie voor meer geld voor de Utrechtse scholen in haar tas, waarbij we inzetten op ontwikkeling van docenten en het helpen van die scholen die het geld voor het lerarentekort het hardste nodig hebben.

Jonge Utrechters willen zich ook creatief ontplooien. In 2022 komt er een jongerencultuurhuis bij in Leidsche Rijn. Wij vinden dat jongeren in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern niet langer moeten wachten. Binnen de begroting van cultuur is ruimte.

De Tweede Kamer heeft vorige week een motie van D66 en het CDA aangenomen om regionale inkoop van hulpmiddelen zoals rolstoelen en schoenen te stimuleren. Wil het college met een verkenning starten?

We zien de skyline van Utrecht veranderen. Meerdere woontorens kleuren de horizon. Want een van de groeistuipen is het aantal mensen dat zoekt naar een woning: de leraar en de verpleger zoeken, mensen uit de maatschappelijke opvang wachten en de student en de oudere willen doorgroeien naar een nieuwe woning. Daarom wil D66 al jaren meer en sneller bouwen. Dankzij de erfpachtregeling hebben we in ieder geval meer geld om te investeren. En bouwen doen wij graag in de hoogte, zoals bij Mark bij station Leidsche Rijn, de SYP, Wonderwoods of de Galaxy Tower bij Utrecht Centraal. D66 bouwt bovendien het liefst zo groen mogelijk. Wil het college toezeggen om een grotere nadruk op groen te leggen in de omgevingsvisies, zoals groene gevels? Daar kan de welstandscommissie dan ook weer mee vooruit.

De energietransitie is een verandering die vragen oproept en kan schuren. Is een warm huis voor iedereen betaalbaar? D66 vindt dat iedereen moet profiteren van de kansen van duurzame energie zonder dat het onnodig veel geld kost. Utrechtse inwoners en bedrijven dienen zelf hun keuzes te kunnen maken hoe ze de komende jaren hun huis en gebouw energieneutraal maken. Dit moet betaalbaar kunnen! Daarvoor is het nodig dat de werkelijke kosten en opbrengsten van stadsverwarming inzichtelijk worden.

Als we huizen bouwen, dan hebben we ook wegen nodig. Als het aan D66 ligt bouwen we deze wegen niet meer voor vervuilende files, maar vooral voor de fietser. Want fietsen is gezond. Maar we fietsen graag veilig. En fietsen langs de Waterlinieweg is dat volgens ons niet. Daarom willen wij daar een vangrail. Kan de wethouder toezeggen om bij voorkeur in het eerste kwartaal van 2020 hier wel een veilige situatie te realiseren?

Weet u nog? De kaartjesknipper, de telegrambesteller of de telefonist die op zo’n groot bord de telefoonlijnen inprikt? We zien banen veranderen en ook de arbeidsmarkt als geheel. Heel kundige en gedreven mensen zitten thuis op de bank. Niet omdat ze niet kunnen werken, maar omdat ze niet de juiste kennis en vaardigheden hebben voor het werk dat we vandaag en in de toekomst in onze stad hebben.

Digitale technologie is niet meer weg te denken uit de stad. Daarom heeft D66 voorstellen gepresenteerd hoe technologie voor ons kan werken in de D66 Techvisie. In aanloop naar een stedelijke digitale agenda pakken we de handschoen van het college op om volgend jaar een bijeenkomst hierover te organiseren. D66 wil dat we bij technologie de vrijheid van onze inwoners voorop zetten. Dit doen we door privacy altijd als uitgangspunt te nemen. Op straat in de gaten gehouden worden door camera’s waarvan je niet weet wat er met de beelden gebeurt is onbespreekbaar voor D66.

In een vrije stad waarin je kunt zijn wie je bent, verliefd kunt worden op wie je wilt en kunt zeggen wat je vindt, moet je ook kunnen stemmen op wie jou het beste vertegenwoordigt. Verkiezingsposters plakken op verkiezingsborden geeft aandacht aan wat voor D66 een belangrijk recht is: je democratisch recht om te stemmen en verkozen te worden. Wij zitten hier allemaal tijdelijk op een van deze zetels totdat de kiezer anders besluit.

Verandering en vertrouwen. Vertrouwen dat het beter zal gaan. Vertrouwen in elkaar. En vooral ook blijven vieren. Wat goed gaat. Vieren dat Utrecht in 2022 maar liefst 900 jaar bestaat!

Ik wil afsluiten met de slotwoorden van het gedicht ter ere van de viering van Utrecht 900 jaar.

“In mijn wijken, achter vele ramen, onder al mijn daken, leven mijn mensen samen. Ik ben een dappere stad, ik werd geboren uit een vesting en ik ben gekomen om te blijven.”

– Bovenstaande speech werd uitgesproken door fractievoorzitter Jony Ferket tijdens het slotdebat over de Programmabegroting op 14 november 2019 –