Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 september 2019

Samenwerking de sleutel tot een veilig nieuw Zandpad

De plannen voor het Nieuwe Zandpad bieden voldoende basis om raamprostitutie zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden, met zo min mogelijk overlast voor de buurt. Deze boodschap verkondigt D66 tijdens de bespreking van het raadsvoorstel in de Utrechtse raad. Raadslid Ellen Bijsterbosch: “Natuurlijk heeft D66 nog vragen en suggesties. Maar in grote lijnen zijn wij positief. Het college heeft serieuze aanpassingen gedaan aan het voorstel en laat daarmee zien dat het Utrecht menens is: wij willen veilige werkplekken voor sekswerkers.”   

Prioriteit bij veiligheid  

De nieuwe plannen kenmerken zich door slimme samenwerking van de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH) van de gemeente met de politie en exploitanten. D66 vindt het verstandig dat de inzet van VTH daarbij intensiever is dan voorheen. Verder wordt er in de nieuwe plannen bij het selecteren van exploitanten meer nadruk gelegd op kwaliteit. D66 wil dat exploitanten in de tender scherp worden beoordeeld op hun visie op omgevingsbeheer en samenwerking met de buurt. D66 wil in de tender ook een vinger aan de pols houden als het gaat om de huurprijzen die worden doorberekend aan sekswerkers.

D66 is blij om te zien dat er meer mogelijkheden zijn om misstanden aan te pakken. Al eerder wezen wij erop dat er meer opties moeten zijn dan het intrekken van vergunningen. Deze zware sanctie kan de meldingsbereidheid van exploitanten namelijk verlagen. Ellen Bijsterbosch: “Eerder konden we óf niks doen, óf vergunningen intrekken. Wij hebben aangegeven dat deze situatie wat ons betreft niet eerlijk is en ook niet werkt. Met de nieuwe plannen kan de burgemeester sancties veel meer op maat toepassen.” 

Internetwerkplekken  

Digitalisering is een belangrijke ontwikkeling binnen de seksbranche. De werving van klanten vindt steeds meer online plaats. D66 wil dat afspreken via internet ook mogelijk wordt gemaakt op het Nieuwe Zandpad. Zo maken we ook voor sekswerkers die werven via internet veilige plekken mogelijk. Door het creëren van internetwerkplekken wordt bovendien ruimte gegeven aan innovatie binnen de branche. D66 hecht er waarde aan deze nieuwe ontwikkeling na een jaar te evalueren.

Sekswerk 

D66 vindt dat sekswerkers hun beroep moeten kunnen uitoefenen in veiligheid en vrijheid. Op dit moment is raamprostitutie niet mogelijk in onze stad. Het sluiten van ramen door het hele land heeft de positie van sekswerkers geen goed gedaan. Raamprostitutie is de veiligste manier van prostitutie. D66 vindt dat we er plek voor moeten maken in Utrecht.