Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 9 oktober 2018

Plan Einstein gaat dicht: leren van deze vernieuwende asielopvang

D66 begrijpt het besluit dat Plan Einstein in Overvecht stopt. De gemeente moet recht doen aan de afspraken die bij de start met omwonenden gemaakt zijn. Raadslid Anne-Marijke Podt: “Plan Einstein is destijds gestart met een beloofde sluitingsdatum van eind 2018. Op deze korte termijn nagaan hoe álle omwonenden denken over de mogelijkheid om toch langer door te gaan is echter onmogelijk. Hoewel het jammer is dat Plan Einstein stopt begrijpen we het besluit. Wel vinden we het belangrijk dat we de mensen die nu zo betrokken zijn bij Plan Einstein ook serieus nemen in deze afrondende fase. Hoe kunnen we de opbrengsten van het project behouden voor de buurt?”

Opvangorganisatie COA stuurde eerder dit jaar aan op vervroegde sluiting van het asielzoekerscentrum in Overvecht. Toch kwam er afgelopen week een nieuw verzoek aan de gemeente of opnieuw vluchtelingen in Utrecht opgevangen kunnen worden. Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels besloten hier niet op in te gaan.

D66 is enthousiast over Plan Einstein. Het is een locatie waar asielzoekers vanaf dag één aan de slag kunnen met taal en andere cursussen en waar zij samenwonen met jongeren uit de wijk. Anne-Marijke Podt: “Plan Einstein heeft, anders dan veel andere asielzoekerscentra, een open aanpak, waar ook omwonenden mee kunnen doen aan cursussen of waar ze gewoon even een kopje koffie kunnen drinken en kennis kunnen maken met nieuwkomers en andere buren. Dit maakt dat veel omwonenden de afgelopen jaren betrokken en enthousiast zijn geworden. De uitwisseling tussen asielzoekers en omwonenden zorgt voor betere integratie en meer draagvlak.”

Gelukkig is Plan Einstein niet de enige nieuwe vorm van asielopvang. De aanpak van Plan Einstein zal doorgaan in het andere Utrechtse asielzoekerscentrum aan de Haydnlaan. Podt: “Ook daar zullen we blijven hameren op een open houding naar de buurt. Omdat we hebben gezien dat het werkt.” D66 blijft zich ook in de toekomst inzetten voor vernieuwende asielopvang waar integratie vanaf dag één kan starten.

Thema

Zorg & Welzijn

Elke inwoner van Utrecht die is aangewezen op hulp, moet de best mogelijke ondersteuning en zorg krijgen. Er is echter ruimte voor verbetering. De zorg moet dichterbij mensen georganiseerd worden en veel meer bouwen op wat mensen en hun familie, vrienden, collega’s en buren zelf kunnen.

De zorgprofessional moet de ruimte krijgen om samen met de cliënt de aanpak te bepalen. Die aanpak leidt tot verbetering; langer thuis kunnen wonen, meer zelf bepalen hoe de dag en de zorg eruit ziet en minder versnippering in het aanbod van zorg. De gemeente moet hier een faciliterende rol spelen. D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen, maar bij mensen die (tijdelijk) onvoldoende eigen kracht hebben moet de gemeente ondersteuning bieden, zoals aan kwetsbare ouderen, gehandicapten en mensen met psychische problemen. Ons uitgangspunt is altijd dat de behoefte aan zorg en ondersteuning zo wordt ingevuld dat de eigen mogelijkheden van mensen worden gestimuleerd en optimaal benut, in plaats van ingeperkt door regeltjes en protocollen. D66 ziet bovendien meer ruimte voor wederkerigheid: ook iemand die ondersteuning of zorg ontvangt kan iets doen voor iemand anders. De gemeente moet dat faciliteren. Meedoen versterkt immers het gevoel van gezondheid en vermindert eenzaamheid.

Lees meer