Steun ons en help Nederland vooruit

Fractie

Iedere maandagavond vergadert de gemeenteraadsfractie van D66 Utrecht van 20:00 tot 22:30 op het Stadhuis. In de fractievergadering wordt de politieke agenda van die week besproken. Deze vergaderingen zijn openbaar. Wil je een vergadering bijwonen, neem dan contact op met het fractiebureau.

 

Jony Ferket

Jony Ferket

Fractievoorzitter, economische zaken, innovatie. Wijk: Noordoost

Anne-Marijke Podt

Anne-Marijke Podt

Vice-fractievoorzitter, Werk en inkomen, LHBTI, Asiel en integratie, Maatschappelijke opvang en verslavingszorg. Wijk: Noordoost

Ellen Bijsterbosch

Ellen Bijsterbosch

Cultuur, bibliotheken, sekswerkers, monumenten en erfgoed, RO Noordwest. Wijk: Oost

Lars Roodenburg

Lars Roodenburg

Financiën, openbare orde, ombudszaken en juridische zaken, publieksdienstverlening, bestuurscommunicatie, vastgoed, grondzaken. Wijk: Vleuten - De Meern

Susanne Schilderman

Susanne Schilderman

Verkeer, openbare ruimte en groen (incl. dierenwelzijn), privacy, ruimtelijke ordening: USP-Rijnsweerd, Noordoost, Oost. Wijk: Noordwest

Maarten Koning

Maarten Koning

Duurzaamheid en milieu, energie en warmte, horeca, ruimtelijke ordening (Zuidwest, Binnenstad, Stationsgebied). Wijk: Binnenstad, Zuidwest

Corine van Dun

Corine van Dun

Veiligheid, WMO, ruimtelijke ordening (Zuid, West). Wijk: Zuid

Has Bakker

Has Bakker

Volksgezondheid, sport, wijkgericht werken en participatie, organisatievernieuwing, personeelszaken. Wijk: West

Hind Dekker-Abdulaziz

Hind Dekker-Abdulaziz

Wonen, economische zaken (smart cities), ruimtelijke ordening (Leidsche Rijn, Vleuten - De Meern, Overvecht, Omgevingswet). Wijk: Leidsche Rijn

Mohammed Saiah

Mohammed Saiah

Onderwijs, jeugd en jeugdzorg, diversiteit, welzijn. Wijk: Overvecht