Steun ons en help Nederland vooruit

Fractie

Iedere maandagavond vergadert de gemeenteraadsfractie van D66 Utrecht van 20:00 tot 22:30 op het Stadhuis. In de fractievergadering wordt de politieke agenda van die week besproken. Deze vergaderingen zijn openbaar. Wil je een vergadering bijwonen, neem dan contact op met het fractiebureau.

 

Susanne Schilderman

Susanne Schilderman

Fractievoorzitter a.i, RSU (1e woordvoerder), Mobiliteit (2e woordvoerder). Wijk: Noordwest

Has Bakker

Has Bakker

Vicefractievoorzitter a.i., financiën, sport, volksgezondheid, wijkgericht werken en participatie, bestuurscommunicatie, juridische- en ombudszaken. Wijk: West

Anne-Marijke Podt

Anne-Marijke Podt

Werk en inkomen, maatschappelijke opvang en verslavingszorg, asiel en integratie, LHBTI

Ellen Bijsterbosch

Ellen Bijsterbosch

Cultuur, bibliotheken, sekswerk, erfgoed, evenementen, vastgoed, wal- en kluismuren. Wijk: Oost

Maarten Koning

Maarten Koning

Openbare orde en veiligheid, wonen, horeca, ruimtelijke ordening (Stationsgebied, Merwedekanaalzone en Rijnenburg), Grondzaken. Wijk: Zuidwest

Jelmer Schreuder

Jelmer Schreuder

Duurzaamheid, energie en warmte, milieu en emissieloos vervoer, circulaire economie en afval, ruimtelijke ordening (Noordwest en Oost inclusief omgevingsvisie USP), klimaatadaptatie, studentenzaken. Wijk: Noordoost

Corine van Dun

Corine van Dun

WMO, ouderen, toegankelijkheid, openbare ruimte, groen, dierenwelzijn, ruimtelijke ordening (Noordoost, Zuid, Zuidwest, West, Tuinen van Moreelse, Daalsepark). Wijk: Zuid en Vleuten de Meern

Mohammed Saiah

Mohammed Saiah

Onderwijs, welzijn, diversiteit en anti-discriminatie, jeugd(zorg). Wijk: Overvecht

Hind Dekker-Abdulaziz

Hind Dekker-Abdulaziz

Mobiliteit (1e woordvoerder), ruimtelijke ordening (Leidsche Rijn, Overvecht, Vleuten - De Meern), digitale zaken en privacy, personeel en organisatie, publieksdienstverlening. Wijk: Leidsche Rijn

Ralph Peters

Ralph Peters

Economische zaken en innovatie, ruimtelijke ordening en omgevingsvisie binnenstad, RSU (2e woordvoerder), invoering omgevingswet. Wijk: Binnenstad

Jony Ferket

Jony Ferket

Met zwangerschapsverlof