Steun ons en help Nederland vooruit

Fractie

Iedere maandagavond vergadert de gemeenteraadsfractie van D66 Utrecht van 20:00 tot 22:30 op het Stadhuis. In de fractievergadering wordt de politieke agenda van die week besproken. Deze vergaderingen zijn openbaar. Wil je een vergadering bijwonen, neem dan contact op met het fractiebureau.

 

Jony Ferket

Jony Ferket

Fractievoorzitter, economische zaken, innovatie, bestuurscommunicatie, ombudszaken, juridische zaken.

Anne-Marijke Podt

Anne-Marijke Podt

Vice-fractievoorzitter, Werk en inkomen, LHBTI, Asiel en integratie, Maatschappelijke opvang en verslavingszorg.

Ellen Bijsterbosch

Ellen Bijsterbosch

Cultuur, bibliotheken, sekswerk, erfgoed, evenementen, vastgoed. Wijk: Oost

Susanne Schilderman

Susanne Schilderman

Verkeer, openbare ruimte en groen (incl. dierenwelzijn), privacy, RSU. Wijk: Noordwest

Maarten Koning

Maarten Koning

Openbare orde en veiligheid, horeca, ruimtelijke ordening Stationsgebied, Zuidwest, Binnenstad en Rijnenburg, grondzaken. Wijk: Binnenstad en Zuidwest

Corine van Dun

Corine van Dun

WMO, ouderen, toegankelijkheid, ruimtelijke ordening Noordoost, Zuid en West. Wijk: Zuid en Vleuten De Meern

Has Bakker

Has Bakker

Financiën, sport, volksgezondheid, wijkgericht werken en participatie. Wijk: West

Hind Dekker-Abdulaziz

Hind Dekker-Abdulaziz

Wonen, omgevingswet, ruimtelijke ordening Leidsche Rijn, Vleuten De Meern en Overvecht, smart cities, personeel en organisatie, publieksdienstverlening. Wijk: Leidsche Rijn

Mohammed Saiah

Mohammed Saiah

Onderwijs, jeugd en jeugdzorg, diversiteit, welzijn. Wijk: Overvecht

Jelmer Schreuder

Jelmer Schreuder

Duurzaamheid, energie en warmte, milieu en emissieloos vervoer, afval, studenten, ruimtelijke ordening Noordwest en Oost.Wijk: Noordoost