Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 13 oktober 2011

Oplossing bibliotheek Vleuten in zicht

In Vleuten is grote onrust ontstaan over de ontwikkelingen rondom de bibliotheek. D66 zal bij de commissiebehandeling van de Programmabegroting met een oplossing komen. "D66 vindt dat de participatie van gebruikers bij de nieuwe plannen voor de bieb in Vleuten te kort is geschoten. Vandaar dat we een financieringsvoorstel zullen doen om in 2012 de bibliotheek in de huidige omvang en met de huidige werkwijze te laten voortbestaan. In dat jaar zal dan samen met bewoners, gebruikers en andere betrokkenen gekeken kunnen worden hoe de bibliotheek in Vleuten in de toekomst vorm kan krijgen.", aldus raadslid Gerda Oskam.

De bibliotheek in Vleuten zou eigenlijk moeten worden gesloten vanwege de vestiging van een grotere nieuwe bibliotheek in Vleuterweide. Zowel kijkend naar de ligging en als het (dalend) gebruikersaantal is de vestiging niet nodig en duur. D66-wethouder Jeroen Kreijkamp heeft echter besloten vanwege de grote sociale functie van deze bibliotheek de vestiging wel te handhaven, maar in afgeslankte vorm. Zonder een bibliothecaris en met een verkleining van de collectie. Door die besparing is sluiting sowieso niet aan de orde.

Oskam: "Door de slechte participatie en communicatie, voelden velen in Vleuten zich overvallen en ontstond er veel commotie en ontving de raad ruim 80 mails. Posteracties, actiecomités en een demonstratie geven uiting aan de grote betrokkenheid in Vleuten met de bieb. Voor D66 is participatie, open staan voor meningen, kennis en vaardigheden uit de samenleving zéér belangrijk. Maar beleid moet ook altijd financieel solide zijn. In 2012 moet dan ook, samen met de bewoners, invulling worden gegeven aan een rendabele doorstart. Zelf zie, lees en hoor ik daarbij ook dat de terugkeer van de vrijwilligers een prachtige optie is."