Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 15 mei 2019

Open en transparante fractiefinanciën

De fractiefinanciën van D66 Utrecht zijn net als voorgaande jaren door de onafhankelijke accountant goedgekeurd. Hiermee laat de fractie zien dat het ontvangen geld rechtmatig besteed wordt. D66 hecht aan openheid en transparantie, en zij wil zich verantwoorden voor het ontvangen gemeenschapsgeld. Daarom heeft de D66 fractie, net als veel andere fracties in de Utrechtse raad, besloten om de accountantsverklaring van Deloitte en bijbehorende stukken vanaf dit jaar online te zetten.

Net als andere politieke partijen, ontvangt D66 Utrecht een fractievergoeding. Om een en ander goed te regelen en beheren, is de Stichting Bestuursassistentie Democraten 66 Utrecht opgericht. Jaarlijks ontvangt de stichting een fractievergoeding, bestaande uit een vast deel en een variabel deel dat afhangt van het aantal zetels. Voor 2018 was dit een bedrag van €113.161,20.

De belangrijkste en grootste uitgave die de stichting doet zijn de arbeids- en pensioenkosten voor de fractiemedewerkers die het fractiebureau bemensen. Daarnaast worden ook kosten gemaakt ten behoeve van de ontwikkeling van de fractie en worden enkele fractie-activiteiten zoals het fractieweekend en vergaderkosten betaald. Ten slotte zijn er nog enkele kleine uitgavenposten, zoals representatiekosten en een abonnement op de krant. In 2018 is er een bedrag van €114.104,00 uitgegeven.

De overschrijding van €-942,80 in 2018 betaalt de stichting uit de eerder opgebouwde reserve. De reserve had eind 2018 een omvang van €24.941,84. D66 houdt deze reserve aan om mogelijke onvoorziene tegenvallers te kunnen betalen.

Check hier de belangrijkste documenten:

Bij vragen kun je contact opnemen met Has Bakker, penningmeester van de fractie.