Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 9 mei 2019

Om de 500 meter een toilet in Utrecht

De Utrechtse gemeenteraad neemt donderdag 9 mei een besluit over meer openbare toiletten in de stad. Het initiatiefvoorstel van Susanne Schilderman pleit ervoor dat er om de 500 meter een toegankelijk openbaar toilet moet zijn. Dit voorstel is samen met de VVD ingediend en is unaniem aangenomen.

Ambitieus plan

Het plan is ambitieus. Naast een toilet om de 500 meter, worden bestaande toiletten toegankelijk gemaakt. Zo worden toiletten in gebouwen van de gemeente Utrecht opengesteld voor algemeen gebruik. Daarnaast wordt bij de organisatie van evenementen meer aandacht gegeven zodat de toiletten toegankelijk zijn voor iedereen. Er wordt gekeken of er bij drukke plaatsen meer toiletten kunnen worden geplaatst. D66-raadslid Susanne Schilderman: “Op een zonnige dag in de vakantie merk je dat er te weinig toiletten zijn in de parken of in speeltuinen. Dit voorstel zorgt ervoor dat het makkelijker wordt om toiletten dan te plaatsen. Dit zorgt ervoor dat nog meer mensen kunnen genieten van het buitenzijn. Iedereen heeft een toilet nodig, maar sommige mensen met een aandoening een stuk vaker en sneller. Daarom zijn meer toiletten hard nodig.” Ten slotte wordt bij de inrichting van de stad nu al rekening gehouden in nieuwbouw- en renovatieplannen om toiletten hierin op te nemen.

In ieder nieuwbouwplan ruimte voor een toilet

Het is makkelijker en goedkoper om vooraf rekening te houden met het plaatsen van toegankelijke toiletten. Helaas wordt nu vaak geprobeerd een toilet achteraf in te passen. Met het aannemen van dit voorstel gaat de gemeente Utrecht bij nieuwbouw- en renovatieplannen toiletten opnemen in het plan. Schilderman: “Je merkt dat lang niet iedereen toegang heeft tot een openbaar toilet. We merken dat er vaak plaskruizen of uriliften worden geplaatst, terwijl er ook een tekort is aan toiletten voor vrouwen of die toegankelijk zijn met een rolstoel of rollator .”