Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 17 september 2020

Niet matjes uitrollen maar goede start vanaf dag één

In het najaar van 2015 rolden 500 asielzoekers een matje uit in de Jaarbeurs. Ondanks de liefdevolle inzet van veel Utrechters wil D66 liefst dat het nooit meer zo gaat. Anne-Marijke Podt: “Het levert onrust op in de stad en het is niet de start die we willen voor bewoners van Utrecht. De komst van vluchtelingen is geen tijdelijke crisis. We moeten zorgen dat we er klaar voor staan als het nodig is.”

Op tijd actie

Vandaag stelt de Utrechtse gemeenteraad vast hoe we in de toekomst omgaan met de opvang van asielzoekers. Utrecht wil een evenredige bijdrage in Nederland blijven leveren. Anne-Marijke Podt: “Utrecht neemt haar verantwoordelijkheid voor de opvang van vluchtelingen. We hebben eerder ook gezien dat we dat goed kunnen. De uitdaging ligt nu eerder in: hoe zorgen we dat we het ook op tijd kunnen?” Een voorstel van D66 om een stappenplan te maken dat voor snelle actie moet zorgen wanneer opvang nodig is, kreeg steun van het college. De gemeente gaat ieder halfjaar kijken wat nieuwe ontwikkelingen zijn. Dat moet ertoe leiden dat we de komst van grote groepen vluchtelingen op tijd zien aankomen.

Inspraak vanaf dag één

In Utrecht vinden we voor de opvang van asielzoekers inspiratie in Plan Einstein. Hier ontstond eerder een succesvolle mix tussen Overvechters en asielzoekers. D66 wil dat we leren van Plan Einstein en zorgen voor integratie vanaf dag één. Voormalig asielzoekers geven zelf aan dat kunnen meedenken en meepraten helpt bij die integratie. Daarom stelt D66 voor om medezeggenschap voor asielzoekers op te nemen in de plannen voor toekomstige opvang. Dit leidt tot eigenaarschap en laat asielzoekers kennismaken met medezeggenschap zoals dat op veel scholen en instellingen in Nederland gebruikelijk is. Bovendien is het zonde om kennis, ideeën en ervaring niet te gebruiken. Door een voorstel van D66 gaat de gemeente met opvangorganisaties kijken hoe en over welke onderwerpen asielzoekers mee kunnen praten en besluiten.