Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 16 oktober 2009

Naamlijst verboden namen ook in Utrecht?

In enkele gemeenten is ophef ontstaan over het gebruik van een naamlijst met door de Marokkaanse overheid ‘verboden’ namen.D66 fractievoorzitter Gerda Oskam is duidelijk over de mening van D66 en wil weten hoe de situatie in Utrecht is.Iedereen zou vrij moeten zijn om namen te kiezen voor zijn of haar kinderen.

In enkele gemeenten is ophef ontstaan over het gebruik van een naamlijst met door de Marokkaanse overheid ‘verboden’ namen.

D66 fractievoorzitter Gerda Oskam is duidelijk over de mening van D66 en wil weten hoe de situatie in Utrecht is. "Iedereen zou vrij moeten zijn om namen te kiezen voor zijn of haar kinderen. Nu is het zo dat het vrij lastig is voor Marokkanen van Berberse afkomst om hun kinderen een andere dan de voorgeschreven namen te geven. Men zou dan later, bij het aanvragen van een paspoort voor het kind, naar het Marokkaanse consulaat moeten om alsnog de naam te veranderen. In Amsterdam is de lijst al afgeschaft. De burgemeester van Rotterdam zou dat ook wel willen. D66 is daarom benieuwd welke mening het college van Utrecht in deze gevoelige zaak heeft," aldus Gerda Oskam.

Schriftelijke vragen standpunt Utrecht lijst met Berbernamen
Ingediend door Gerda Oskam (D66)

De laatste maanden is het bestaan van een lijst met verboden Berbernamen in het nieuws gekomen.
Meerdere gemeenten hebben een duidelijk standpunt ingenomen over deze kwestie. Met name de burgemeester van Rotterdam nam duidelijk stelling.

De fractie van D66 in Utrecht is benieuwd naar het standpunt van het college van Utrecht en stelt daarom de navolgende vragen:

1. Is het college bekend met de eerder bedoelde lijst van verboden Berbernamen?

2. Wordt door de afdeling burgerzaken van de gemeente Utrecht actief of passief gebruik gemaakt van, of worden burgers gewezen op, deze lijst?

3. Indien dit het geval is, wat is de motivatie om dit te doen?

4. Doen zich in de praktijk problemen voor met deze lijst. Zo ja, wat voor problemen zijn dit en bij welke groepen burgers?

5. Welke problemen lost het gebruik van deze lijst op voor Utrechtse burgers?

6. Is het aan het college bekend of ook overheden van andere landen dergelijke lijsten hanteren en zo ja, wat is het beleid van het college daaromtrent?

7. Is het college het D66 eens dat het een onvervreemdbaar recht is van ouder hun kind elke gewenste naam te geven voorzever deze niet in strijd is met de Nederlandse wet of de goede zeden?

8. Is het college van zins om haar beleid op dit gebied binnenkort ter discussie te stellen?