Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 19 september 2019

Minder rijksgeld maakt Utrechtse bezuinigingen onvermijdelijk

Door tegenvallende uitgaven van het rijk moet Utrecht bezuinigingen doorvoeren. Ondanks de aangekondigde maatregelen, blijft de Utrechtse begroting sluitend. De bezuinigingen verhinderen niet dat het gemeentebestuur hard blijft werken aan haar ambities. Jony Ferket: “Broodnodige investeringen in onderwijs, zoals het mbo en het lerarentekort, staan niet onder druk. Ook investeert Utrecht volgend jaar in 4000 nieuwe woningen. Het gemeentebestuur heeft het hoofd koel weten te houden ondanks de onzekerheid die het Rijk veroorzaakt”.  

Bezuinigingen dankzij Rijk 

Het rijk heeft minder geld uitgegeven dan op de rijksbegroting stond. Hierdoor krijgt de gemeente Utrecht minder geld uit het Gemeentefonds. De pieken en dalen die het rijk veroorzaakt, zorgen voor financiële onzekerheid en maken daarom pijnlijke besluiten noodzakelijk. Bovendien zorgt het recente nieuws over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) voor onzekerheid. Hierdoor dreigt vertraging voor tal van bouwprojecten in Utrecht.

Ondanks deze situatie heeft het gemeentebestuur het hoofd koel weten te houden. Om de begroting sluitend te krijgen is er gekeken naar wat slimmer of simpeler kan en waar opbrengsten verhoogd kunnen worden. Zo leveren meer bezoekers van zwembaden meer geld op. Met de hogere opbrengsten wordt nu rekening gehouden in de begroting. Woordvoerder financiën Lars Roodenburg: “Het valt D66 op dat de lijst met innovatieve en slimme keuzes lang is. Het gemeentebestuur bespaart bijvoorbeeld geld door slimmer te handhaven op fietsparkeren. We zijn minder blij met het besluit om te bezuinigen op het Initiatievenfonds en de vermindering van de subsidie aan HALT”.  

Voor de toekomst  

Het gemeentebestuur blijft op volle kracht werken aan de ambities die zijn vastgelegd in het coalitieakkoord. Neem de investeringen in onderwijs. Volgende week spreken we met mbo’ers over de uitvoering van het Mbo Actieplan. En we blijven woningen bouwen en investeren in de openbare ruimte van de snelst groeiende stad van Nederland. Het Stadsakkoord, dat morgen wordt getekend, helpt daarbij. In het akkoord werkt de gemeente met ontwikkelaars, corporaties, beleggers en bewoners samen om meer en sneller te bouwen.