Steun ons en help Nederland vooruit

Roel Masselink

Voorzitter

52 jaar

Roel Masselink geeft als voorzitter leiding aan de afdeling. Hij is een belangrijke verbindende factor tussen de afdeling, de fractie en de wethouders, maar ook tussen de afdeling en regionale en landelijke partijorganen. Hij draagt zorg voor een optimale samenwerking binnen de afdeling en van de afdeling met alle relevante spelers. Samen met zijn collega-bestuursleden geeft hij richting aan een veerkrachtige afdeling waarin het sociaal-liberale gedachtegoed stevig is verankerd.