Steun ons en help Nederland vooruit

Portefeuille:

Economische Zaken
Toerisme
Citymarketing en evenementen

Wijk:
Noordoost

 

Een toekomstbestendig Utrecht betekent werk maken van initiatief uit de stad, ondernemerschap en werkgelegenheid. Als raadslid wil ik een stem geven aan initiatieven waar kennis, onderwijs en ondernemerschap hand in hand gaan. Het stimuleren van stageplekken en werkgelegenheid is voor mij prioriteit bij het versterken van de lokale economie om zo kansen te creëren voor Utrechters.

Bij D66 voel ik mij thuis. D66’ers gaan uit van de eigen kracht van mensen, en zien in onderwijs en kennis de motor van de economie.

 

Meer van Jony Ferket-2013