Steun ons en help Nederland vooruit

Jelmer Schreuder

Duurzaamheid, energie en warmte, milieu en emissieloos vervoer, circulaire economie en afval, ruimtelijke ordening (Noordwest en Oost inclusief omgevingsvisie USP), klimaatadaptatie, studentenzaken. Wijk: Noordoost

Noordoost: Wittevrouwen

Ik wil werk maken van een duurzame en gezonde stad. We staan aan het begin van een grote transitie naar meer energie-zuinig, schoner vervoer en hernieuwbare energieproductie. Dit stelt ons voor de uitdaging om dit voor alle inwoners een verbetering van levenskwaliteit te laten betekenen. Iedereen moet mee kunnen en mee kunnen doen. Utrecht heeft een sterk begin gemaakt met zonne-energie, maar er is veel energie & warmte nodig die gewonnen kan worden uit duurzame & schone bronnen. Daarnaast kunnen we meer doen om te hergebruiken en verspilling terug te dringen. Om te beginnen met afval: zo min mogelijk en zo veel mogelijk grondstoffen uit terughalen.

Voor de pers
Fotoportret 1 | Fotoportret 2

Meer van Jelmer Schreuder