Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 oktober 2009

Meer Bedrijfsverzamelgebouwen voor Utrecht

Er komen op korte termijn nieuwe bedrijfsverzamelgebouwen bij in Utrecht. Een nieuwe Bedrijfsruimte Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) gaat hier snel mee aan de slag. Een initiatiefvoorstel van PvdA, VVD, D66, Leefbaar Utrecht en CDA is op 1 oktober unaniem door de gemeenteraad omarmd. Ondanks de vraag van vele ondernemers is er al lange tijd te weinig aanbod van kleinschalige bedrijfsruimte met flexibele huurcontracten en met gezamenlijke voorzieningen. Startende ondernemers en vele kleine bedrijven kunnen niet terecht in het reguliere bedrijfsvastgoed. Het belang van startende ondernemers voor de Utrechtse economie was reden voor de raadsfracties om de handen ineen te slaan en naar een oplossing te zoeken. De huidige economische crisis is reden te meer om ondernemers die het nog aandurven te starten met een bedrijf een goede werkplek te bieden in de stad. In de Bedrijfsruimte Ontwikkelingsmaatschappij gaat de gemeente samen met beheerders van bedrijfsverzamelgebouwen en private vastgoedbeheerders samenwerken aan het creeeren van die werkplekken.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

De initiatiefnemers in de gemeenteraad zijn blij dat het College van B&W de uitvoering snel ter hand neemt. De plannen voor 4 nieuwe bedrijfsverzamelgebouwen in Utrecht worden al gemaakt. Met de oprichting van een BOM kan een robuust samenwerkingsverband worden gesmeed van private vastgoedbeheerders, organisaties van ondernemers, corporaties en de gemeente. Het blijkt dat er vele partijen in de stad zijn die plekken willen bieden voor kleine bedrijven, maar daarvoor samenwerking met anderen nodig hebben. De BOM gaat zorgen voor de snelle realisatie van de plannen voor deze 4 bedrijfsverzamelgebouwen. De BOM moet er daarnaast voor zorgen dat er over vijf jaar een voldoende en gevarieerd aanbod van kleinschalige bedrijfsruimte in Utrecht is. Ook tijdelijk gebruik van leegstaande bedrijfsruimte kan hiervoor benut worden.

Initiatiefnemers Karin Monnink (PvdA), Willem Buunk (VVD), Gerda Oskam (D66). Salóme Willemsen (Leefbaar Utrecht) en Dick Hoek (CDA) zijn dank verschuldigd aan het onlangs overleden raadslid Nicole Wigny (CDA). Zij was een van de initiatiefnemers van dit raadsvoorstel