Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 18 juni 2020

Meer ruimte voor mensen

Zo veel mensen zijn op zoek naar ruimte in de stad. Op zoek naar een huis in Utrecht, een plek voor je bedrijf, een rustig parkje of een trapveldje?! Om ruimte te maken voor al deze wensen groeit de stad, de afspraken hierover komen in de verlengde Ruimtelijke Strategie Utrecht.

In deze strategie wordt vooruitgeblikt tot 2040 om juist de moeilijke vraagstukken die te maken hebben met de groei van de stad maar juist ook moeilijk het hoofd te bieden zoals meer verkeer, betaalbare woningen en voldoende groene ruimte. D66 vindt het belangrijk dat we ook denken aan de Utrechters van morgen en dus zorgen dat het niet alleen nu, maar ook in de toekomst fijn leven is, in onze stad. Vandaag debatteert de gemeenteraad over de uitgangspunten van de Ruimtelijke Strategie Utrecht.  Die uitgangspunten zijn de kaders die de gemeenteraad stelt aan het college. Zo wordt aangegeven wat door de raadbelangrijk gevonden wordt.

Gezonde groei

Utrecht groeit heel hard, dat begrijpen we, wie wil nou niet in dit ‘stadsie’ wonen? Maar, die groei betekent dat ruimte schaars is. Dus zal een verdeling gemaakt moeten worden, zodat het zowel fijn wonen als recreëren is. Ons raadslid Susanne Schilderman: “Niemand wil een stad vol steen, of een stad waar je niet meer betaalbaar kan wonen. Daarom zet D66 in op een stad die groen behoudt, zodat er letterlijk lucht en ruimte blijft.” Daarom zet D66 in op meer hoogbouw, bijvoorbeeld in het Beurskwartier of de Merwedekanaalzone. Hoogbouw zorgt dat we ruimte houden voor parkjes en pleintjes, terwijl we toch zoveel mogelijk huizen kunnen bouwen. Samen met andere partijen werken we aan een nieuwe visie op de hoogbouw waarin er niet alleen praten over hoe hoog maar juist over voldoende balkons, het beter gebruiken van daken en winkels of andere voorzieningen onderin de hoogbouw. Door nu afspraken te maken over de principes, zorgen we dat gezond stedelijk leven mogelijk is voor iedereen en dat dit in de nieuwe Ruimtelijke Strategie komt.

Actie voor ambities

Om die ambities waar te maken hebben we een drietal voorstellen ingediend, die aangenomen zijn. Zo dienden we een voorstel in waarin we waarborgen dat (klein) groen en openbare ruimte zoveel mogelijk behouden wordt in de stad. Niet alleen dat, we dienden ook een voorstel in om als uitgangspunt te nemen dat elk huis in Utrecht 300 meter van groene ruimte is. Zo kan je altijd een wandelingetje maken door groen, of een boek in een park lezen, ook als de stad groeit. Daarnaast hebben wij een amendement ingediend om ook genoeg ruimte te laten voor ondernemers en bedrijven die veel ruimte nodig hebben, bijvoorbeeld de maakindustrie of creatieve sector, zo blijft Utrecht voor iedereen een fijne (werk)plek.

Geïnteresseerd? Lees deze voorstellen terug: