Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 16 mei 2019

Meer ruimte op de Oudegracht

D66 wil dat Utrechters en bezoekers meer ruimte hebben om te lopen en te fietsen in de binnenstad. We staan voor belangrijke keuzes over de inrichting van het centrum. D66 wil de druk op de openbare ruimte verminderen en parkeren op straat terugdringen. De ontwikkelingen rondom de Springweg garage bieden daarvoor mogelijkheden. Daarbij zet D66 ook in op fietsparkeren, deelauto’s en elektrisch vervoer.  
 
Verminder parkeren aan Oudegracht  
 
Dit jaar moeten een aantal belangrijke keuzes worden gemaakt rondom parkeren in het Utrechtse centrum. Zo wordt er besloten over een parkeervisie en een omgevingsvisie voor de binnenstad. D66 wil dat we het aantal parkeerplaatsen op straat in de binnenstad verminderen. Susanne Schilderman: ‘Parkeren op plekken zoals de Oudegracht en Janskerkhof legt te veel druk op onze openbare ruimte. Op dit soort plekken wil je geen ruimte maken voor auto’s, maar ruimte voor mensen. Daarom willen wij het parkeren in parkeergarages stimuleren’.  
 
Toekomst Springweg garage 
 
Momenteel wordt er naar de toekomst van de Springweg garage gekeken midden in de stad. D66 ziet hier mogelijkheden voor het terugdringen van parkeren op straat. Maarten Koning: ‘Bovendien is de eenzijdige functie die nu aan het gebouw kleeft niet meer van deze tijd. Wij zien graag een betere mix, waarbij ook ruimte is voor fietsparkeren, deelconcepten en misschien zelfs horeca. De huidige betonkolos sluit duidelijk niet aan bij de omgeving’.