Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 23 mei 2019

Meer kansen voor starters op Utrechtse woningmarkt

We gaan meer woningen verloten in Utrecht. Dat besluit de gemeenteraad vandaag met de nieuwe Huisvestingsverordening, waarin regels staan voor de toewijzing van woningen in onze stad. In de verordening staan nog meer positieve regels voor Utrechtse studenten en starters. Zo wordt het makkelijker om studentenwoningen toe te voegen in de stad. D66 heeft een voorstel ingediend om de kosten voor het omzetten van woningen in bijvoorbeeld studentenkamers te halveren.  
 
Nieuwe kansen voor starters   
In de Huisvestingsverordening staan regels waarmee de gemeente de schaarse woonruimte verdeelt. Daarin staat ook dat maximaal 20% van de sociale huurwoningen verloot mag worden. Dat percentage wordt alleen nooit gehaald. En dat terwijl loting de kansen voor starters, studenten en jongeren verhoogt. D66-raadslid Hind Dekker-Abdulaziz: “Het college heeft gelukkig besloten om loting voor alle Utrechtse woningen mogelijk te maken. Zo wordt het voor woningcorporaties makkelijker om ook echt te gaan verloten en minimaal 10% van hun woningen te verloten.”  
 
Het toevoegen van studentenwoningen wordt dankzij D66 in Utrecht ook makkelijker. Hind Dekker-Abdulaziz heeft met succes voorgesteld om de kosten voor het omzetten van woonruimten te verlagen. Dekker-Abdulaziz: “Vanuit het oogpunt van handhaving is het nodig een leefbaarheidstoets te doen. Maar de kosten zijn nu onnodig hoog. Gelukkig was de raad het met ons eens dat dit bedrag gehalveerd kan worden. Zo maken we meer studenten- en starterskamers mogelijk”.  
 
Voorrang aan maatschappelijke beroepen 
De Huisvestingsverordening biedt mogelijkheden voor leraren, politieagenten en verpleegkundigen om sneller een woning te krijgen. Helaas is op dit moment niet duidelijk voor welke groepen de situatie het meest nijpend is. D66 heeft het college daarom opgedragen op korte termijn te onderzoeken hoe de voorrangsregeling functioneert.