Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 18 juli 2019

Meer kans op huur tot 1000 euro

Er zijn te weinig woningen in Utrecht met een huur tussen 710 en 1000 euro. Tijdens de behandeling van de Woonvisie heeft D66 Utrecht voorstellen gedaan om dit tekort tegen te gaan. Woningcorporaties gaan de ruimte die zij hebben om toe te wijzen aan lage middeninkomens beter benutten. De huur van duurdere woningen van corporaties wordt bovendien op een aanvaardbaar niveau gehouden.

Te weinig middenhuur

In de vastgestelde Woonvisie staan de visie en plannen van de gemeente voor de woningmarkt in Utrecht. D66 heeft nogmaals benadrukt dat beschikbaarheid van woningen met een middenhuur het grootste knelpunt is in Utrecht. Hind Dekker-Abdulaziz: “Er zijn te weinig woningen voor mensen die zich een huur tussen de 710 en 1000 euro kunnen veroorloven. Een aantal van onze voorstellen gaan dit probleem te lijf. Woningcorporaties gaan meer huizen toewijzen aan mensen met een middeninkomen. En de huurprijs van duurdere corporatiewoningen mag niet nóg duurder worden, zodat ze bereikbaar zijn voor Utrechters met een middeninkomen.”

D66 heeft ook voorgesteld om de cijfers over middenhuur inzichtelijker te maken. Op die manier kan er beter gekoerst worden op de ambitie in het coalitieakkoord om 25% van de woningen in Utrecht middenhuur of betaalbare koop te maken.

Flexibele woonconcepten

Innovatieve woonconcepten kunnen ook bijdragen aan verlichting van de overspannen woningmarkt. Voorstellen van Student & Starter over verplaatsbare woningen en woningdelen krijgen daarom onze steun, net als bouwen op braakliggend terrein. Hind Dekker-Abdulaziz: “Een andere kwestie waar ik de afgelopen tijd, samen met PvdA, mee bezig ben geweest is schimmelwoningen. In het belang van gezondheid en energieverbruik moeten we actief schimmelwoningen tegengaan. Door een voorstel van de PvdA krijgt dat in de prestatieafspraken nu gelukkig prioriteit.”