Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 februari 2019

Maak werk van werk in een groeiende stad

Er is meer werk nodig in Utrecht. Hoewel de Utrechtse economie flink groeit, blijft het aantal banen achter bij het stijgende aantal inwoners. De komende jaren zijn er tienduizenden banen nodig. D66 wil dat de gemeente er alles aan doet om de groei van werkgelegenheid te stimuleren. D66-fractievoorzitter Jony Ferket: ‘Utrecht is een aantrekkelijke stad om te wonen, maar naast meer huizen is er ook meer werk nodig.’

Werklocaties

Om te zorgen voor meer werkgelegenheid is het nodig om letterlijk op de kaart van Utrecht te kijken waar plek voor werk mogelijk is. Jony Ferket: ‘Er is een dreigend tekort aan bedrijventerreinen. We moeten snel handelen en in kaart brengen waar meer ruimte is.’ De huidige bedrijventerreinenstrategie van de gemeente Utrecht loopt af, en is nu het moment om de discussie te starten hoe we hier als gemeente mee omgaan.

Leer van woondebat

D66 wil dat het college deze uitdaging op dezelfde manier aanpakt als momenteel wordt gedaan met de zoektocht naar nieuwe bouwlocaties voor woningen. Jony Ferket: ‘Neem bij het verbeteren van huidige locaties en het bepalen van nieuwe locaties ook de bereikbaarheid, de impact van een werklocatie op de wijk en de ontwikkeling van de wijk mee. Hiermee bouw je een extra waarborg in dat de werklocatie toekomstbestendig is.’

Spreiding werkgelegenheid

Voor een levendige stad is het belangrijk dat werkgelegenheid verspreid is over de verschillende wijken en buurten. Onder andere onze aantrekkelijke binnenstad, het Utrecht Science Park en Lage Weide zijn enorme bronnen van werkgelegenheid. Maar ook nieuwe winkelgebieden in Utrechtse buurten en wijken zijn banenmotoren. D66 wil ook in de andere wijken en buurt voldoende werkgelegenheid. Daarom heeft D66 vragen gesteld aan het college waar en hoe zij de behoefte aan nieuwe werklocaties vooral in de stad wil opvangen, met oog voor een goede spreiding. Ook wordt er gevraagd welke stappen nu gezet kunnen worden zodat Utrecht ook in 2040 een fijne woon- en werkstad is.

Vragen
Jony Ferket stelde namens D66 Utrecht schriftelijke vragen over werklocaties in Utrecht. Lees ze hier.