Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 18 juli 2019

Lokale regels moeten ook mogelijkheden creëren

Gemeentelijke regels scheppen kaders maar moeten volgens D66 ook mogelijkheden creëren. Bij de bespreking van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) heeft D66 Utrecht het voorstel gedaan om bij straat- en buurtfeesten pas een vergunning verplicht te maken als er meer dan 200 mensen aanwezig zijn. De nieuwe APV bevat minder beknellende regels en meer ruimte voor experimenten.

Straat- en buurtfeesten

Utrechters organiseren regelmatig een feestje of barbecue met buurtbewoners. Nu hebben zij al een vergunning nodig als er 50 mensen aanwezig zijn. Maar een blok huizen bestaat vaak uit tientallen woningen. Lars Roodenburg: “Als er gezinnen met kinderen in de straat wonen, dan is het nu al snel onmogelijk om zonder vergunning een buurtbarbecue te organiseren. Wat ons betreft is dat een onnodige regel die Utrechters en hun onderlinge verbinding in de weg staat.” Een voorstel van D66 om de vergunningsverplichting naar 200 mensen te brengen is gisteravond aangenomen in de Utrechtse gemeenteraad.

Meer regels is niet meer beter

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) bevat regels over tal van onderwerpen in Utrecht, zoals over de openbare orde, evenementen en zelfs over collecteren. D66 Utrecht vindt dat de APV actueel moet zijn en niet moet worden gekenmerkt door bureaucratie en regelzucht. Daarover werd in 2016 een voorstel van D66 aangenomen.  In de herziene APV die nu is vastgesteld, komt meer ruimte om af te wijken van regels via een experimenteerartikel.

In de voor 2019 herziene APV die nu is vastgesteld, zijn verschillende regels geschrapt of geactualiseerd. Er zijn ook artikelen toegevoegd, zoals een Experimenteerartikel. D66 is daar voorstander van. Een ander nieuw artikel is die over Woonoverlast. Hierin is nauwkeurig omschreven hoe de bevoegdheden van de burgemeester zijn geregeld als er sprake is van woonoverlast. D66 is van mening dat de rol van de burgemeester bij woonoverlast in beginsel beperkt moet zijn en dat dit artikel alleen als uiterste redmiddel ingezet dient te worden.