Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 12 juni 2019

Kom jij het afdelingsbestuur versterken?

Voor het afdelingsbestuur zoeken we vier nieuwe, enthousiaste bestuursleden voor een periode van drie jaar. Voor bestuursverkiezingen zijn de Algemene Afdelingsvergadering van dinsdag 24 september 2019  zijn we op zoek naar twee algemene bestuursleden en een nieuwe penningmeester. Samen met de andere bestuursleden ga je je de komende periode vooral richten op de voorbereiding van onze deelname aan de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022. 

Concreet zijn we op zoek naar een:

Stuur jouw motivatiebrief (maximaal 1 A4) met een losse herbruikbare foto eventueel aangevuld met een CV of LinkedIn-profiel naar bestuur@d66utrecht.nl. Geef bij je kandidaatstelling aan voor welke functie of portefeuille je kandidaat stelt.

Bestuursleden worden op de AAV van 24 september in functie verkozen. De zittingstermijn van een bestuurslid is 3 jaar, waarna deze zich eenmaal opnieuw verkiesbaar mag stellen voor dezelfde functie. De maximale zittingstermijn van een bestuurslid is 6 jaar. De rol van bestuurslid is vooral organisatorisch en strategisch, niet politiek van aard. Een bestuursfunctie onbezoldigd.

Meer informatie over invulling van de functie, procedures of wil je vrijblijvend kennismaken? Neem dan contact op met afdelingssecretaris Karin Akkers via bestuur@d66utrecht.nl .

De behoefte aan versterking op de hierboven genoemde taakvelden komt doordat de huidige penningmeester (Tim Nieman) vanwege het aflopen van zijn bestuurstermijn in september afscheid neemt. Daarnaast hebben Wouter Saes (politiek secretaris), Charlotte Piekhaar (Ledenwerving en -binding) en Tijs Heunks (talentontwikkeling & opleiden) te kennen gegeven door een wijziging in hun persoonlijke situaties hun bestuursfunctie niet langer te kunnen combineren. De portefeuille van politiek secretaris wordt binnen het bestuur overgenomen door Jan-Joost van der Slik, die nu Debat & Activiteiten doet.