Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 6 februari 2020

Kansengelijkheid is de ambitie in het Utrechtse Onderwijs

De belangrijkste voorwaarde voor persoonlijke ontwikkeling is onderwijs. Alle Utrechters hebben het recht om te leren en zich te ontwikkelen. Raadslid Mohammed Saiah: “Gelijke kansen in het onderwijs voor jongeren en kinderen in Utrecht zijn nog geen realiteit. De ambitie van de Utrechtse Onderwijs Agenda is kansengelijkheid. Dankzij D66 sluit de gemeente zich nu ook aan bij de Gelijke Kansen Alliantie.”

Utrechtse Onderwijs Agenda

De Utrechtse Onderwijs Agenda van D66-wethouder Anke Klein omschrijft de Utrechtse visie op het onderwijs. De ambitie van de agenda tot 2022 is gelijke onderwijskansen voor ieder kind, ongeacht omstandigheden als opleiding van de ouders of thuissituatie. D66 heeft deze ambitie kracht bijgezet met een voorstel om deel te gaan nemen aan de Gelijke Kansen Alliantie. Mohammed Saiah: “Door ons hierbij aan te sluiten kunnen we de leefwerelden van kinderen en jongeren nog krachtiger samenbrengen. Samen maken we een agenda waarin we keuzes maken die de kansen van kinderen en jongeren vergroten.”

Lerarentekort

In de Onderwijs Agenda wordt de urgentie van het lerarentekort benadrukt. In 2019 presenteerde de gemeente Utrecht daarvoor een actieplan. D66 vindt dat scholen waar veel onderwijsachterstanden bestaan als eerste ondersteund moeten worden. Dit jaar komt het college met een pakket aan noodmaatregelen. Fractievoorzitter Jony Ferket vroeg tijdens het vragenuur aan het college om de urgentie van dit probleem te voelen.

Zelf kiezen en meepraten

D66 staat voor de vrijheid van ouders om zelf de school van hun kind te kiezen. Tegelijkertijd constateren we dat kinderen van verschillende achtergronden elkaar niet ontmoeten. Daarom is het belangrijk dat de gemeente eraan bijdraagt om vooroordelen bij ouders weg te halen. In de Utrechtse Onderwijs Agenda gaat het niet alleen maar over ouders. Mohammed Saiah: “D66 wil dat kinderen en jongeren mee kunnen praten over iets dat zo belangrijk voor hun ontwikkeling is. Eigenlijk is het gek dat dat nog zo weinig gebeurt. Gelukkig is ons voorstel om hen mee te laten praten bij het ontwikkelen van plannen aangenomen.”