Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 7 december 2020

Winterslaap – Speech Jony Ferket bij de coronabegroting

Voorzitter! Gisteren fietste ik door de stad. Ik zag kinderen die van school naar huis liepen. Hondeneigenaren. Pakketbezorgers. Dat was het wel zo’n beetje. Het is rustig op straat, de café’s zijn verlaten. Zeker ‘s avonds is het vreemd. Het voelt alsof we stil staan. Op pauzestand. Alsof we in winterslaap zijn.

Voorzitter, volgend jaar zullen we uit deze winterslaap worden gewekt. Een vaccin zal ons een nieuw perspectief bieden. En het mag nu aanvoelen alsof we stil staan, dat doen we allerminst. Utrechters maken plannen en zijn creatief. In thuiswerken, thuisspelletjes met de kinderen en vanuit huis het bedrijf runnen. Restaurants zijn afhaal- en bezorgdiensten begonnen. Winkels zijn acties gestart om mensen te verleiden op rustige momenten te komen. En bij de sportscholen zijn shifts gemaakt.

Voorzitter, ons gemeentebestuur zit ook niet stil. We investeren in deze begroting ruim 116 miljoen euro om de effecten van corona op te vangen. Veel geld, dat we uitgeven om ervoor te zorgen dat iedereen deze crisis goed door komt. We willen voorkomen, dat mensen die al minder kansen kregen, door de crisis nog verder achteropraken. Met het crisisprogramma investeren we in onderwijs, cultuur, in omscholing en werkgelegenheid. D66 wil een overheid die mensen vrij laat, zodat ze zich kunnen ontplooien.

Pijnlijke keuzes maken ook deel uit van deze begroting. De verhoogde parkeertarieven en een bezuiniging op de lokale omroep is niet wat D66 onze stad graag toewenst. Daar tegenover staat dat mensen goedkoper in garages kunnen parkeren en er nog een uitwerking komt van het plan voor de lokale media. D66 is blij met deze begroting. We presenteren een crisisinvesteringsprogramma dat bijdraagt aan een groene, schone stad waar gebouwd wordt.

Voorzitter, ondanks de coronacrisis kijkt mijn fractie naar de toekomst. Want de crisis zorgt er niet voor dat er minder mensen in onze stad willen wonen. Ieder jaar willen er meer mensen een kamer, een appartement of een huis in Utrecht en zij moeten kunnen vertrouwen op politici die allerminst in een winterslaap zijn. Utrecht is bouwkampioen van Nederland, maar er zijn nog steeds te weinig woningen. De komende jaren bouwen we door in de stad rond openbaar vervoerspunten. D66 denkt dat dit in de toekomst niet genoeg is. Daarom willen we weten hoe de polder Rijnenburg, de stadswijk Rijnenburg kan worden.

We dienen, namens Groenlinks en de ChristenUnie, het amendement ‘Ontwerpstudie naar Rijnenburg’ in.

Voorzitter, graag doet D66 daarnaast nog een voorstel op woongebied. Wij vinden dat er momenteel te weinig woningen gebouwd kunnen worden op zelfbouwkavels. Particulieren en collectieven moet worden toegestaan om meer woningen te realiseren. Daarom dienen we de motie ‘Meer mogelijk op zelfbouwkavels’ in. 

Voorzitter, de winterslaap is maar schijn. Tijdens het bespreken van de Kaderbrief roemden we de veerkracht van Utrecht. Wij zien daar nog steeds dagelijks voorbeelden van. Zoals buren die elkaar helpen en ondernemers die op een creatieve manier omgaan met deze nieuwe werkelijkheid. Helaas is niet bij iedereen de veerkracht even groot.

Ten eerste, komen er weinig ondersteuningsvragen binnen voor zorg en inkomensondersteuning. We weten dat de situatie voor veel mensen die eerder kwetsbaar waren, zoals mensen met flexcontracten en mensen die veel zorg nodig hebben, achteruit is gegaan. Bovendien komen er nieuwe mensen bij, bijvoorbeeld met psychische problematiek. Het college geeft extra geld uit om erger te voorkomen. Zo wordt er geïnvesteerd in meer vrijwilligers, meer capaciteit in schuldhulpverlening en in meer digitale oplossingen waar dat kan. Graag willen we dat het college nog een keer bevestigd dat we bij de Voorjaarsnota horen hoe we de transitie in het sociaal domein versnellen en vormgeven. Dat het geen bezuiniging is, maar dat we dit echt beter gaan organiseren zodat het ook wat oplevert voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben.

Ten tweede maken we ons zorgen om ondernemers. Ook zij melden zich te weinig voor ondersteuning. We denken dat we meer en op andere manieren met ondernemers moeten communiceren over het inschakelen van hulp. We dienen daarom de motie ‘Preventie grote geldproblemen bij ondernemers’.

Voorzitter, we blijven de komende tijd veel binnen voor elkaar. We hopen dat volgend jaar onze stad weer bruist. En wij allemaal weer de vele culturele evenementen en festivals kunnen bezoeken. Gelukkig investeert dit college in cultuur. De creatieve sector is een belangrijke motor voor werkgelegenheid en het geeft onze stad kleur. Er kan meer gedaan worden om perspectief te bieden. Daar hebben we een motie voor.

Voorzitter, nog twee amendementen:

Ten eerste over de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Een fysieke campagne is door corona stukken lastiger geworden. Wij maken ons zorgen dat niet iedereen bereikt wordt, als alles via het internet gaat. En een goede campagne, die zoveel mogelijk mensen bereikt, is essentieel voor onze democratie. Verkiezingsborden horen daarbij, U kent onze mening inmiddels. Daarom dienen we een amendement in met de titel ‘Verkiezingsborden terug’. De strekking van het dictum is:

Ten tweede. Een crisis moet ons niet laten stoppen met het nastreven van dat wat eerlijk is. Wij willen dat woonlasten zoals de afvalstoffenheffing en de rioolheffing niet onevenredig op het bordje van eenpersoonshuishoudens terecht komen. Daarom dienen we de motie ‘Eerlijkere verdeling woonlasten’ in.

Voorzitter, er zijn ook lichtpuntjes: meer studenten kozen in deze crisistijd voor de lerarenopleiding en verpleegkunde! Dat geeft hoop. Nu die stages nog! We sluiten ons aan bij de motie van de Christeunie over meer stage- en traineeplekken voor mbo’ers. Zelf hebben wij in navolging van andere fracties als D66 een stageplek voor een mbo-student gemaakt.

Waardering is er ook vanuit ons! Voor de GGD regio Utrecht, die nu al maanden in een gevecht verkeert met dit nare virus. Dank voor jullie enorme inzet. Voor onze boa’s, die op straat te maken krijgen met de frustratie van mensen over deze crisis. Dank voor jullie geduld. Voor sowieso alle ambtenaren: wat goed hoe jullie onze stad draaiende houden. Griffie, bodes, catering, beveiliging: bedankt voor al jullie extra inzet om de veiligheid van deze gemeenteraad te garanderen. En ik richt me ook tot dit college. Besturen in crisistijd is niet makkelijk. Bedankt dat jullie keuzes durven maken en het hoofd koel houden.

We moeten het samen doen, dat cliché was nog nooit zo waar. Daarmee sluit ik af, voorzitter.