Steun ons en help Nederland vooruit

Verkiezingsprogramma

Download het verkiezingsprogramma hier.

Bekijk het volledige bericht over de publicatie van het concept-verkiezingsprogramma hier.


Op de AAV in februari stelde de VPC zich al kort voor: onder leiding van Matthijs Sienot bereidden Venita Dada-Anthonij, Nils de Kleijn, Anita Schmale en Margot Aelen het verkiezingsprogramma voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022 voor. De eerste maanden stonden voornamelijk in het teken van het ophalen van ideeën in de stad. De VPC sprak met zowel leden als niet leden, werkgroepen, experts en belanghebbenden. Via een online enquête kon iedereen input geven en daar werd gehoor aan gegeven! 555 mensen vulden de enquête in.

De VPC komt via 3 fasen tot haar eindproduct: ophalen, selecteren & schrijven.  De leden kunnen amendementen indienen die tijdens de Algemene Afdelingsvergadering van 30 oktober voorgelegd worden ter besluitvorming. Na het behandelen van eventuele amendementen kunnen de leden stemmen over het gehele verkiezingsprogramma, waarna het vastgesteld kan worden tot een definitief verkiezingsprogramma.

Onderwerpen die de respondenten het belangrijkst vinden zijn duurzaamheid, onderwijs en ruimtelijke ordening, gevolgd door democratie en participatie, zorg en welzijn en veiligheid. Wat ook opviel was een gezamenlijke liefde voor het kleinschalige, gezellige en ontspannen karakter van de stad én onze mooie binnenstad. Die gezelligheid willen we graag zo houden. Maar er zijn ook zorgen. Over de gevolgen van Corona voor de economie bijvoorbeeld. Over kansengelijkheid in de stad. Over de betaalbaarheid van wonen en segretatie. Over hoe we de klimaatdoelstellingen gaan behalen en of er wel genoeg groen blijft voor inwoners in de toekomst.

De leden van de verkiezingsprogrammacommissie introduceren zich graag aan jullie via onderstaande linkjes.

Mailen kan op vpc@d66utrecht.nl.

Vragen over de VPC? Neem contact op met secretaris politiek Jan-Joost van der Slik. Wil je jouw inbreng, position paper of aandachtspunten met de VPC delen? Stuur dan een bericht naar vpc@d66utrecht.nl.

Laatst gewijzigd op 20 januari 2022