Steun ons en help Nederland vooruit

Procedures

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen moet D66 Utrecht diverse voorbereidingen treffen. Denk hierbij aan het schrijven van een concept-verkiezingsprogramma, een lijsttrekker kiezen en een kandidatenlijst samenstellen. Hieronder is informatie te vinden over diverse processen, termijnen en profielen. Bekijk hier een overzichtsdocument van deze informatie.

Er zijn diverse instellingsbesluiten vastgesteld voor de Afdelingsverkiezingscommissie (AVC), Lijstadviescommissie (LAC), Wethoudersadviescommissie (WAC) en tot slot de Verkiezingsevaluatiecommissie (VEC). De leden van deze commissies zijn, met uitzondering van die van de VEC, voorgesteld tijdens de Algemene Afdelingsvergadering op 24 februari 2021.

Heb je vragen of wil je bijdragen? Stuur dan een bericht naar bestuur@d66utrecht.nl


Verkiezingsprogrammacommissie (VPC)

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen schrijven we een concept-verkiezingsprogramma. Het afdelingsbestuur is verantwoordelijk voor het verkiezingsprogramma, maar de verkiezingsprogrammacommissie (VPC) schrijft het concept-programma. Dit doen we uiteraard samen met onze leden en met Utrechters. De voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie is Matthijs Sienot en vice-voorzitter is Margot Aelen. De overige leden van deze commissie zijn Anita Schmale, Nils de Kleyn en Venita Dada-Anthonij.

De VPC komt via 3 fasen tot haar eindproduct: ophalen, selecteren & schrijven. De VPC biedt haar eindproduct uiterlijk 30 juni 2021 aan het bestuur aan. De publicatie van het concept-verkiezingsprogramma is uiterlijk 29 augustus 2021. Hierna kunnen leden amendementen indienen en zal het tijdens een Algemene Afdelingsvergadering voorgelegd worden ter besluitvorming.

Bekijk hier de door de leden vastgestelde opdracht voor de VPC. Je kan hier meer lezen over de VPC.

Vragen over de VPC? Neem contact op met secretaris politiek Jan-Joost van der Slik. Wil je jouw inbreng, position paper of aandachtspunten met de VPC delen? Stuur dan een bericht naar vpc@d66utrecht.nl.


Lijsttrekker en overige kandidaat-raadsleden

In 2021 kunnen leden zich kandideren als lijsttrekker of als kandidaat-raadslid.

De lijsttrekker kan zich kandideren 1 april tot en met 1 mei 2021. De lijsttrekker heeft daarvoor steunbetuigingen nodig van 1 procent van de leden (ongeveer 17 leden). De e-voting zal vervolgens plaatsvinden van 17 tot en met 30 mei 2021.

De overige kandidaten kunnen zich kandideren van 1 juli tot en met 4 september 2021. De e-voting vindt plaats van 14 tot en met 26 oktober 2021.

Bekijk hier het door de leden vastgestelde profiel voor lijsttrekker en overige kandidaten.

Update: de lijsttrekker en de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn bekend. Je kan alle informatie vinden op deze pagina.


Handboek met alle informatie voor kandidaat-lijsttrekkers of overige kandidaten

Voor kandidaten hebben we een handboek opgesteld. Dit handboek is bedoeld om kandidaten zo goed mogelijk te informeren over wat iemand in de verschillende fasen op weg naar 16 maart 2022 verwachten als je je kandidaat stelt. Dit handboek bevat momenteel alleen de informatie voor de fase waarin we de leden van de afdeling Utrecht de kandidaat-lijsttrekker en lijsttrekker en overige kandidaten kiezen. In het najaar van 2021 volgt een aanvulling op dit handboek voor de leden die op de lijst van D66 Utrecht zullen staan bij de gemeenteraadsverkiezing van 2022.

Bekijk hier het gehele handboek A. Ben je na 29 oktober 2021 definitief op de lijst van D66 Utrecht geplaatst, dan ontvang je ook het kandidatenhandboek deel B met uitgebreidere informatie voor jou als kandidaat op de lijst.

Er zal in de eerste helft van 2021 een bootcamp plaatsvinden voor geïnteresseerden in het raadslidmaatschap. Heb je vragen over de bootcamp of heb je zelf ambities om raadslid te worden die je met ons wil bespreken? Neem dan contact op met bestuurslid talentontwikkeling Adriëtte Sneep. We moedigen iedereen aan om vrijblijvend met ons in gesprek te gaan over mogelijke ambities. Je kan meer lezen over de bootcamp op deze pagina.


Lijstadviescommissie (LAC)

De lijstadviescommissie (LAC) stelt voorafgaand aan de e-voting een lijstadvies op. De leden van de afdeling worden door middel van dit lijstadvies geadviseerd over een mogelijke volgorde van de kandidatenlijst. De LAC houdt voor de kieslijst rekening met een afspiegeling van de Utrechtse samenleving in al haar facetten. We streven naar een fractie waarin dit is terug te zien. Het gaat hierbij om diversiteit op het gebied van onder andere leeftijd, gender, culturele, geografische en sociale achtergrond, competenties en ervaring. Een goede balans tussen overtuigingskracht en relativering, lange (termijn) visie en actie, verbinden en uitdagen. De LAC streeft naar een hoogstaande lijst met een balans tussen persoonlijke kwaliteiten en teamkwaliteiten.

De LAC bestaat uit de lijsttrekker, afdelingsvoorzitter Tom Kunzler en Melanie van der Horst. De externe adviseurs zijn Udo Kock en Fatma Koser Kaya.

Bekijk hier het door de leden vastgestelde instellingsbesluit voor de LAC.


Wethouder(s) en wethoudersadviescommissie (WAC)

De wethoudersadviescommissie (WAC) is een commissie, ingesteld door de Algemene Afdelingsvergadering (AAV), en heeft als taak om kandidaat-wethouders te scouten en gesprekken te voeren met deze kandidaten. Op basis van gesprekken met geïnteresseerden maakt de WAC een advies voor de nieuw gekozen fractie met betrekking tot deze mogelijke kandidaten. De uiteindelijk gekozen fractie maakt eigenstandig een keuze voor kandidaat-wethouders en beslist na een succesvolle onderhandeling over een voordracht richting de gemeenteraad.

Geïnteresseerden in het wethouderschap kunnen zich vanaf 1 december 2021 en idealiter ruim voor 1 maart 2022 melden bij de commissie door een motivatiebrief met cv te sturen naar wac@d66utrecht.nl. We verzoeken geïnteresseerden om zich zo vroeg mogelijk bij de WAC te melden.

De leden van de WAC zijn Fleur Gräper – van Koolwijk, Victor Everhardt en Pim van den Berg. Adriëtte Sneep is de vertegenwoordiger vanuit het bestuur.

Bekijk hier het door de leden vastgestelde instellingsbesluit voor de WAC en hier het profiel voor wethouders.


Afdelingsverkiezingscommissie (AVC)

De afdelingsverkiezingscommissie (AVC) waarborgt een onpartijdige voortgang van de kandidaatstellingsprocedure. De AVC is belast met de volgende taken:

  • Het informeren van de leden over de wijze waarop de kandidaatstellingsprocedure verloopt, alsmede het beschikbaar stellen van het kandidaatstellingsformulier;
  • De controle en verificatie van de informatie van de kandidaten en de informatieverstrekking over de kandidaten aan de leden;
  • Het organiseren en vaststellen van de stemmingen en het bekendmaken van de uitslag ervan;
  • De indiening van de definitieve kandidatenlijsten voor de verkiezingen bij het betreffende hoofdstembureau op de Dag der Kandidaatstelling, zoals door de Kieswet is voorgeschreven.
  • De leden van de AVC zijn Jan-Willem Naphegyi-Schouw, Michiel Lemmers en Len Tibben. Karin Akkers is de vertegenwoordiger vanuit het bestuur.

Bekijk hier voor meer informatie het door de leden vastgestelde instellingsbesluit voor de AVC.


Verkiezingsevaluatiecommissie (VEC)

De verkiezingsevaluatiecommissie (VEC) evalueert het proces van deelname aan de verkiezingen. De exacte scope van de evaluatie is beschreven in het instellingsbesluit van de VEC wat je hier hier kan bekijken.

De VEC bestaat uit Arjan Kleuver en Annelies Elkhuizen. De VEC start dit najaar met de eerste ronde van de evaluatie (voorbereidingen bestuur, lijsttrekkersverkiezingen, kandidaatstelling overige kandidaten en proces verkiezingsprogramma) en na maart 2022 met de verdere evaluatie van de campagne(voorbereidingen). D e VEC zal onder andere op basis van interviews de evaluatie gaan schrijven, maar zij zijn ook bereikbaar voor jullie ervaringen via vec@d66utrecht.nl.

Laatst gewijzigd op 14 november 2021