Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 5 juli 2019

Goede start voor nieuwe initiatieven amateurkunsteducatie

In de zomer van 2019 houdt het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) op te bestaan. In maart heeft de gemeenteraad het subsidiebedrag beschikbaar gesteld voor nieuwe initiatieven op het gebied van amateurkunsteducatie. Rondom de afwikkeling van het UCK zitten nog knelpunten, en D66 wil dat het college zich inzet zodat de nieuwe initiatieven aan de slag kunnen in september. Ellen Bijsterbosch: “We balen van de onzekerheid voor cursisten en hopen dat het UCK meewerkt aan een spoedige overgang. Laten we ons samen inzetten voor een goede start voor de nieuwe initiatieven.”

Pand aan het Domplein

In maart diende D66 samen met veel andere partijen in de raad een motie in om het pand aan het Domplein beschikbaar te houden voor amateurkunsteducatie voor de aankomende periode. Het kan echter zo zijn dat door het faillissement van het UCK het pand nog niet direct beschikbaar is. D66 wil dat het gemeentebestuur meedenkt over geschikte tijdelijke andere locaties voor de nieuwe aanbieders. Ellen Bijsterbosch: “Er zijn wellicht alternatieve locaties die ze kunnen gebruiken. Ik wil dat het college actief ondersteunt bij die zoektocht en eventuele aanpassingen mogelijk maakt.” Ook bij andere problemen waar initiatiefnemers tegenaan lopen in de opstartfase verwacht D66 een helpende hand van de gemeente.

Cultuuronderwijs

Op dit moment liggen er nog veel muziekinstrumenten van het UCK bij scholen, in bruikleen gegeven. D66 wil niet dat cultuuronderwijs op scholen hiermee in de knel komt. Op vragen van D66 heeft de wethouder aangegeven dat zij knelpunten op dit vlak in kaart brengt, zodat we als gemeenteraad ook mee kunnen denken in eventuele oplossingen op dit gebied. Veel scholen hebben daarnaast behoefte aan meer overzicht in het aanbod van cultuuronderwijs. Na de zomer gaan we verder aan de slag met cultuuronderwijs in Utrecht. Wat D66 betreft hoort ook een onafhankelijk schakelpunt tussen de culturele sector en het onderwijs daarbij.