Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 16 oktober 2009

Glasvezel: prioriteit in Utrecht?

Snelle internetverbindingen blijven een droom voor de kennisstad

D66 fractie zet zich al ruime tijd in voor de realisatie van meer glasvezel netwerken in Utrecht. Na een motie in 2008 en een raadsinformatieavond met diverse aanbieders van glasvezelnetwerken volgen nu de schriftelijke vragen aan het college. Glasvezel is van essentieel belang voor de toekomst van Utrecht!

Fractievoorzitter Gerda Oskam: "Utrecht wil een knooppunt van kennis en cultuur te zijn en te blijven. Daarvoor is meer nodig dan leunen op de grootste universiteit van Nederland. We lopen nu al achter op het gebied van snelle infrastructuur van hoogwaardige kennisindustrie en voor de vele creatieve kenniswerkers die we hebben. In de grootste Vinex-locatie van Nederland, Leidsche Rijn, is er rekening gehouden met vele bedrijven aan huis, telewerkers, medische zorgcentra en brede scholen. Het is een gemiste kans dat zij niet of amper gebruik kunnen maken van glasvezel als middel voor snelle internetverbindingen.

De concurrentie met steden als Amsterdam en Eindhoven om kennisintensieve bedrijven en werknemers binnen te halen, is groot. Utrecht dreigt achterop te raken doordat wij niet de noodzakelijke faciliteiten kunnen aanbieden. Dit college zou daarom meer ambitie en daadkracht moeten tonen om Utrecht op de kaart te houden als knooppunt van kennis en cultuur."

Schriftelijke vragen

Op 29 mei 2008 nam het college de motie over van D66 om in overleg te treden met commerciële aanbieders naar de realisatie van glasvezel. Glasvezel kan supersnel de hoeveelheid gegevens transporteren voor hoogwaardig gebruik van internet. Op 2 oktober jl. heeft de provincie Utrecht een overeenkomst gesloten met 5 verschillende aanbieders van glasvezelnetwerken, genaamd BreedNet, dat een dekking beoogt voor de gehele provincie Utrecht. Op verzoek van D66 vond op 7 oktober, ingevolge de eerder genoemde motie, hierover een raadsinformatieavond plaats, waarin verschillende aanbieders van glasvezel hun diensten onder de aandacht brachten van de gemeenteraad. Op 24 januari jl. vond een informatiebijeenkomst van de provincie en gemeente Utrecht plaats over glasvezel voor ondernemers.

In o.a. Randstad 2040 wenst Utrecht zich te positioneren als nationaal knooppunt van kennis en cultuur. In navolging van brainport Eindhoven en Delft, heeft de gemeente Amsterdam (met hetzelfde, maar internationale, beeld van zichzelf als Utrecht) onlangs een convenant gesloten met een glasvezelaanbieder met als doel om Amsterdam in 2012 geheel op glasvezel te kunnen laten werken.

Het aantal creatieve kenniswerkers en aanwezigheid van hoogwaardige kennisintensieve industrie in Utrecht is percentueel veel hoger dan in Eindhoven, Delft of Amsterdam. Om te blijven concurreren met o.a. deze steden is volgens D66 de ondergrondse infrastructuur met supersnel glasvezel, onontbeerlijk.

D66 wil derhalve de volgende vragen aan het college stellen:

1. Ondersteunt het college de positionering van de gemeente Utrecht als knooppunt van kennis en cultuur?

2. Zo ja, hoe stimuleert u dit?

3. Wilt u hierbij voorop lopen of hobbelt u hierbij liever achter ontwikkelingen aan?

4. Hoe heeft het college invulling gegeven aan de motie van 29 mei 2008?

5. Is het college het met D66 eens dat glasvezel infrastructuur voor Utrecht een meerwaarde kan hebben?

6. Is het college met D66 van mening dat het uitermate belangrijk is om Utrecht een voorsprong te geven in bv. het aanbieden van supersnel glasvezel?

7. Een postcodecheck wijst uit dat voor het grootste deel van de gemeente Utrecht alleen KPN en Ziggo 100 Mbps glasvezelnetwerk aanbieden. In sommige delen van de bestaande stad biedt ook Eurofiber dit aan. Hoe beziet het college dit? Hoe beziet u het resultaat hiervan? Stemt het resultaat u tevreden? Vindt u de uitwerking hiervan tot dusverre wenselijk voor de toekomst van Utrecht? Zo nee, hoe wilt u dit verbeteren

8. Kunt u inzichtelijk maken wat het voor de gemeente kost om glasvezel mogelijk te maken voor elke inwoner van de gemeente Utrecht? Welke opbrengsten/winstpunten ziet u? Wanneer kunt u dit voorleggen aan de gemeenteraad?

Motie 2008/M029: Glasvezel innovatieve stimulans Utrecht

Ingediend door:  Oskam, Mw. G.A. (D66)

Status: Ingetrokken en overgenomen door het college

Motie: Glasvezel innovatieve stimulans Utrecht

De gemeenteraad op 29 mei 2008 bijeen ter behandeling van de Verantwoording 2007 en de Voorjaarsnota 2008;

Constaterende dat:

· voor de vele kennisintensere bedrijven en bedrijfjes en opleidingen in Utrecht het essentieel is om concurrerend te blijven door state of the art technologie in de vorm van glasvezel;

· er nergens in Utrecht, met uitzondering van een particulier initiatief in  Lombok, geen glasvezel wordt of is aangelegd.

Roept het college op:

· in overleg te treden met aanbieders van glasvezel aan te leggen bij alle nieuwbouwprojecten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Gerda Oskam (D66)