Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 11 juni 2019

Gezocht: meer dan 100 leraren 

D66 wil meer goede leraren voor de klas. Leraren zijn essentieel voor de ontwikkeling van onze stad. Maar in Utrecht dreigt er een lerarentekort te ontstaan. Fractievoorzitter Jony Ferket: “Volgens de prognoses zijn er in Utrecht over vier jaar al meer dan 100 leraren te weinig. Het kan niet zo zijn dat kinderen naar huis worden gestuurd omdat er geen leraar is. Deels is het tekort te wijten aan de hoge uitval van beginnende docenten. Daar moeten we met een Lerarenbeurs op inspelen.”

Start met een Lerarenbeurs

Het aantal onvervulbare vacatures op basisscholen in Utrecht verdriedubbelt de komende jaren. En ook nu al worden kinderen naar huis gestuurd als hun docent griep heeft. Wat daarbij opvalt, is dat veel startende docenten uitvallen. Fractievoorzitter Jony Ferket: “Nieuwe docenten zitten vol potentieel en we hebben hen hard nodig! Laten we vooral niet uit handen geven wat we al hebben. Een beurs in de vorm van een ontwikkelfonds helpt het beroep aantrekkelijk te houden.”

Een Lerarenbeurs maakt het voor scholen mogelijk om extra begeleiding, training en opleiding aan te bieden aan startende docenten. Een beurs kan voor leraren ook een extra prikkel zijn om in Utrecht les te komen geven. Zo draagt de beurs bij aan het behouden en aantrekken van docenten.

Samenwerking en nieuwe oplossingen

D66 vindt dat we ook naar nieuwe oplossingen moeten kijken om het tekort aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan het vergroten van zij-instroom. Jony Ferket: “Potentieel zijn er veel meer Utrechters die voor de klas willen staan. Maar dan moeten ze wel het juiste zetje krijgen. Maak het daarom makkelijk om mee te lopen of tijdelijk te proeven aan het vak!” Een andere oplossing ziet D66 in het stimuleren van duobanen. De gemeente kan bijvoorbeeld een pact met bedrijven en maatschappelijke organisaties sluiten om meer duobanen mogelijk te maken. Zo worden mensen aangesproken die niet fulltime willen doceren, maar hun onderwijsbevoegdheid wel nuttig willen inzetten of deze willen halen. In het onderwijs wordt dit ook wel de ‘hybride docent’ genoemd.