Steun ons en help Nederland vooruit

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Tijdpad verkiezing lijsttrekker:

1 mei 2017: Openstelling aanmelding kandidaatstelling lijsttrekkerschap

31 mei 2017: Sluiting aanmelding kandidaatstelling lijsttrekkerschap

15 juni 2017: Openstelling stemming lijsttrekker

28 juni 2017: Sluiting stemming lijsttrekker

30 juni 2017: Bekendmaking uitslag stemming lijsttrekker

Inmiddels is Klaas Verschuure verkozen tot lijsttrekker

 

Tijdpad verkiezing overige kandidaten:

1 juli 2017: Openstelling aanmelding kandidaatstelling overige kandidaten

31 aug 2017: Sluiting aanmelding kandidaatstelling overige kandidaten

22 sept 2017: Bekendmaken lijstadvies aan kandidaten

27 sept 2017: Publicatie advieslijst

28 sept 2017: Openstelling digitale stemming kandidaten

11 okt 2017: Sluiting digitale stemming kandidaten

13 okt 2017: Publicatie kandidatenlijst

 

Tijdpad totstandkoming verkiezingsprogramma:

27 aug 2017: Publicatie concept-verkiezingsprogramma

11 okt 2017: Deadline indienen amendementen verkiezingsprogramma

21 okt 2017: Publicatie amendementen (inclusief advies)

28 okt 2017: Vaststellen verkiezingsprogramma op AAV

Laatst gewijzigd op 1 september 2017