Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 18 oktober 2009

Fouten in cijfers Muziekpaleis?

Nèt voor het zomerreces 2009, moest de gemeenteraad besluiten over een extra krediet voor het Muziekpaleis van ruim 34 miljoen euro. Hiervoor heeft de raad ruim 2 weken de tijd voor gekregen. Even daarvoor was bekend geworden dat het tot dan toe gefiatteerde krediet van ruim 100 miljoen niet volstond. D66 vroeg meer tijd voor de besluitvorming en diende een motie in. D66 wilde de redenen van overschrijding van het budget en de dekking van het extra krediet beter te laten onderzoeken. Een motie haalde het echter niet. In de zomervakantie heeft RTV Utrecht de cijfers echter wel onderzocht en daaruit blijken er nogal wat onduidelijkheden.

Fractievoorzitter Gerda Oskam heeft onmiddelijk opheldering gevraagd van het college, samen met Leefbaar Utrecht. Oskam: “Eigenlijk heeft RTV Utrecht gedaan wat D66 wilde. De cijfers narekenen en kijken of het zodanig klopt dat de risico’s in kaart zijn gebracht. Vooral vanwege de niet te voorziene risico’s voor de waarde van de totale vastgoedportefeuille van de gemeente heeft D66 destijds tegengestemd. Onder andere omdat de huur die opgebracht moet worden door de nieuwe Stichting Muziekpaleis, bestaande uit het Muziekcentrum, SJU en Tivoli, ook al niet geheel en al zeker is. De totale risico’s die de gemeente financieel daardoor loopt, vonden wij onverantwoordelijk zonder een aanvullend onderzoek.”

RTV Utrecht heeft de cijfers die de gemeenteraad gebruikt heeft voor de besluitvorming opnieuw onderzocht. Daaruit blijkt dat de gemeente een bedrag van 5 en ook een bedrag van 1 miljoen is vergeten. Dat de investeringsbedragen voor groot onderhoud, de rente die hierover berekend dient te worden en de resterende boekwaarde, niet lijken te kloppen. Oskam: “We danken RTV Utrecht dat zij alsnog het aanvullend onderzoek dat D66 en GroenLinks wensten, hebben uitgevoerd. Uiteraard hebben we hun bevindingen voorgelegd aan één van onze leden die accountant is. Hij kwam tot dezelfde conclusie als RTV Utrecht.

D66 heeft daarom opheldering gevraagd aan het college over de bevindingen van RTV Utrecht. Oskam: “Het gaat D66 om zorgvuldige besluitvorming. Een dergelijk omvangrijk project, zo’n blikvanger met een enorme impact op Utrecht, een project dat over meerdere jaren loopt, complex is en duur, dat willen wij goed en gedegen bestuderen. Wij hebben het college, verantwoordelijk wethouder Harm Janssen voorop, alle kansen gegeven om ons in onze zorgen tegemoet te komen – maar noch hij, noch collega-wethouder Floris de Gelder – vond een grote meerderheid in de gemeenteraad en zorgvuldige besluitvorming wenselijk of nodig blijkbaar. Dat is niet de wijze waarop D66 het zou doen."

Het college zal de bevindingen van RTV Utrecht van commentaar voorzien en vóór de commissievergadering Stad en Ruimte van 22 september 2009 naar de gemeenteraad sturen.