Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 16 december 2021

Een nieuw kabinet, een nieuwe toekomst voor Amelisweerd

Het nieuwe kabinet is bereid een streep te zetten door de huidige verbredingsplannen van de A27 bij Amelisweerd. Het landelijke coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en CU, wat op 15 december gepresenteerd werd, staat open voor het alternatief dat de voorkeur heeft van de regio. Al jarenlang zet D66 zich er samen met andere partijen voor in om een streep te zetten door de kap van het bos bij Amelisweerd. De bal ligt nu bij de regio om met een oplossing te komen voor de drukte op de snelweg.

 

Verbreding ook mogelijk binnen huidige snelwegbak

Al vele jaren zijn de verwoestende gevolgen van de verbreding bekend, maar nu kunnen wij kiezen voor een duurzame toekomst voor Amelisweerd. Om ons bos te beschermen voor alle Utrechters en allen die nog na ons komen. Het behoud van het natuurgebied is binnen handbereik gekomen, omdat ons regionale alternatief, een verbreding binnen de bestaande snelwegbak, mogelijk wordt gemaakt in het regeerakkoord. Door het versmallen van de rijbanen van de tunnelbak bij knooppunt Lunetten, en het verlagen van de maximumsnelheid kan het aantal rijbanen kunnen worden uitgebreid.

Definitief een streep door de kap van het bos zetten

‘Dit regeerakkoord zorgt voor een nieuw perspectief voor Amelisweerd. Na jaren stilstand en een dreigende, onnodige verbreding van de A27 ligt er een groene toekomst voor ons. Ons is al bekend dat de capaciteit van de snelweg kan worden verhoogd binnen de bestaande tunnelbak. Het is goedkoper, het voorkomt onnodige bomenkap en het is net zo effectief. Daar gaan wij ons als D66 Utrecht hard voor maken. De optie die de nieuwe coalitie ons biedt is daarom zeer welkom. En zo zie je ook maar dat regeren loont. De inzet van D66 is duidelijk in dit akkoord terug te zien. Daar ben ik ongelooflijk trots op‘, aldus Fractievoorzitter Susanne Schilderman.

Steun vanuit Den Haag

Ook Sigrid Kaag is blij met de uitkomst van het coalitieakkoord: “Als jong meisje vond ik het heerlijk om de natuur rond Zeist en Utrecht te verkennen. Wandelend en op de fiets. Amelisweerd is een echte Utrechtse natuurparel. Je kunt er nog steeds heerlijk wandelen, even het hoofd vrijmaken. Ik weet ook hoe belangrijk Amelisweerd is voor Utrechters in stad en provincie. Om het gebied heel te houden en bomenkap te voorkomen is daarom goed dat de regio nu aan zet is. Amelisweerd kan behouden blijven. De keuze is aan de regio, ik weet in ieder geval waar mijn voorkeur naar uitgaat.”