Steun ons en help Nederland vooruit

Werkgroep Zorg en Welzijn

Een van de meest besproken thema’s van het moment zijn de veranderingen de zorg. En dat is logisch want wat is belangrijker dan je gezondheid? De decentralisatie van de Jeugdzorg en de hervorming van de WMO hebben een grotere verantwoordelijkheid bij de gemeente gelegd. De lokale politiek is hiermee belangrijker dan ooit.

D66 Utrecht vind het belangrijk om vanuit innovatie te kijken naar zorg. We moeten meer doen met minder geld, en dat vraagt om creativiteit en samenwerking. De rol van de overheid ontwikkelt zich van beleidsbepaler en financier naar regisseur en aanjager. Dit vraagt om nieuwe oplossingen met meerdere partijen. Eigen kracht, omdat we het belangrijk vinden om te kijken naar wat mensen zelf kunnen, voordat er zorg of ondersteuning wordt geboden. Dit houdt de zorg en ondersteuning betaalbaar en maakt het meer vraaggericht.

De werkgroep

Vanuit de werkgroep Zorg en Welzijn denken wij hier over mee, bijvoorbeeld over sociale buurtteams, eenzaamheid, verwarde personen, eHealth, en hoe we het geld op de beste manier kunnen besteden. De werkgroep heeft een doorstart gemaakt en we zijn in ontwikkeling. Een mooi moment dus om aan te sluiten. We zijn altijd op zoek naar nog meer mensen die zich betrokken voelen bij het onderwerp en die graag willen meedenken en doen.

Inhoudelijke thema’s

De leden van de werkgroep hebben diverse achtergronden en juist dat zorgt ervoor dat we onderwerpen van verschillende kanten bekijken. Naast het geven van gevraagd advies aan de gemeenteraadsfractie bieden wij de ruimte om onderwerpen aan te dragen die jouw aandacht hebben. Dat betekent dat er volop gelegenheid is om je expertise bij te dragen en om nieuwe dingen te leren. Thema’s waar wij op aansluiten zijn:

  • Zorg (Wmo/Awbz decentralisatie)
  • (Vernieuwend) Welzijn
  • Volksgezondheid
  • Maatschappelijke Opvang
  • Diversiteit
  • Decentralisatie Jeugdzorg
  • Sociale controle in de wijk

En we denken als werkgroep mee over het verkiezingsprogramma.

Vergaderfrequentie

De werkgroep vergaderent we ongeveer één keer in de vier weken.

Meedoen?

Interesse om bij te dragen aan deze werkgroep? Stuur een mail naar de voorzitter Dwight via zorgenwelzijn@d66utrecht.nl.

Laatst gewijzigd op 6 oktober 2020