Steun ons en help Nederland vooruit

Werkgroep Economische Zaken

De werkgroep Economische Zaken van D66 Utrecht is opgericht in 2010 en buigt zich over verschillende economische onderwerpen die voor Utrecht van belang zijn. Hierbij moet gedacht worden aan onderwerpen die liggen op het gebied van macro-economische ontwikkelingen, innovatie, het stimuleren van ondernemerschap, werkgelegenheid, inkomensvraagstukken, arbeidsmarktbeleid en begrotingsproblematiek.

De werkgroep bestaat uit enthousiaste leden met verschillende achtergronden, wat een multidisciplinaire aanpak van problematiek op het gebied van economische zaken mogelijk maakt. De werkgroep heeft zich de afgelopen jaren bezig gehouden met onder andere het ondernemersfonds, de Participatiewet, het armoedebeleid, ZZP‘ers en de Economische Agenda Utrecht 2012-2018.

De werkgroep Economische Zaken vergadert elke 3e woensdag van de maand. Meestal zijn enkele Utrechtse D66 fractieleden daarbij aanwezig. Interesse om je bij de werkgroep aan te sluiten? Stuur een mail via ez@d66utrecht.nl.

Laatst gewijzigd op 14 april 2020