Steun ons en help Nederland vooruit

Werkgroep Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit

Utrecht is een stad in beweging. Er wordt volop gebouwd aan vele bijzondere gebouwen die meerdere functies bieden voor de stad worden. Mensen reizen van A naar B met de fiets, auto of openbaar vervoer. In een stad is het belangrijk dat je zuinig en efficiënt denkt over de ruimte die je hebt en moet er regelmatig creatief gedacht worden tussen regelgeving en werkelijk behoefte van de gebruikers en bewoners van de stad.

De kerntaak van de werkgroep ruimtelijke ordening en mobiliteit is de D66 gemeenteraadsfractie advies te geven over ruimtelijk en stad invullende vraagstukken. De belangrijkste leidraad voor de werkgroep is de agenda van de commissie stad en ruimte van de gemeente Utrecht. De werkgroep ROM komt gemiddeld één keer per maand bij elkaar.

De thema’s waar de werkgroep ruimtelijke ordening en mobiliteit zich mee bezig houdt:

  • Stadsontwikkeling en leegstand
  • Woon en werk huisvestiging
  • Openbare ruimte en leefbaarheid
  • Mobiliteit en bereikbaarheid
  • Langdurige bouwprojecten en tijdelijkheid

Heb je interesse of vragen over de werkgroep ruimtelijke ordening en mobiliteit dan kan je contact opnemen met de voorzitter van de werkgroep, Sijmen Wesselingh (sijmen.wesselingh@gmail.com).

Laatst gewijzigd op 2 augustus 2020