Steun ons en help Nederland vooruit

Verkiezingsprogrammacommissie

Update 18 Mei 2021:

Op de AAV in februari stelde de VPC zich al kort voor: onder leiding van Matthijs Sienot bereiden Venita Dada-Anthonij, Nils de Kleijn, Anita Schmale en Margot Aelen het verkiezingsprogramma voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022 voor. De eerste maanden stonden voornamelijk in het teken van het ophalen van ideeën in de stad. De VPC sprak met zowel leden als niet leden, werkgroepen, experts en belanghebbenden. Via een online enquête kon iedereen input geven en daar werd gehoor aan gegeven! 555 mensen vulden de enquête in.

Onderwerpen die de respondenten het belangrijkst vinden zijn duurzaamheid, onderwijs en ruimtelijke ordening, gevolgd door democratie en participatie, zorg en welzijn en veiligheid. Wat ook opviel was een gezamenlijke liefde voor het kleinschalige, gezellige en ontspannen karakter van de stad én onze mooie binnenstad. Die gezelligheid willen we graag zo houden. Maar er zijn ook zorgen. Over de gevolgen van Corona voor de economie bijvoorbeeld. Over kansengelijkheid in de stad. Over de betaalbaarheid van wonen en segretatie. Over hoe we de klimaatdoelstellingen gaan behalen en of er wel genoeg groen blijft voor inwoners in de toekomst.

Voor de VPC is deze input van grote waarde en deze thema’s gaan jullie zeker terugvinden in het programma. Inmiddels hebben we de grootste knelpunten gedefinieerd en werken we aan een eerste concept van het programma. Jullie kunnen ons tegenkomen bij diverse bijeenkomsten georganiseerd door de Afdeling en de VPC gaat ook zelf een bijeenkomst organiseren. Stay tuned! Mailen kan op vpc@d66utrecht.nl.


In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 schrijven we een concept-verkiezingsprogramma. Het afdelingsbestuur is verantwoordelijk voor het verkiezingsprogramma, maar de verkiezingsprogrammacommissie (VPC) schrijft het concept-programma. Dit doen we uiteraard samen met onze leden en met Utrechters.

De leden van de verkiezingsprogrammacommissie introduceren zich graag aan jullie via onderstaande linkjes.

De VPC komt via 3 fasen tot haar eindproduct: ophalen, selecteren & schrijven. De VPC biedt haar eindproduct uiterlijk 30 juni 2021 aan het bestuur aan. De publicatie van het concept-verkiezingsprogramma is uiterlijk 29 augustus 2021. Hierna kunnen leden amendementen indienen en zal het tijdens een Algemene Afdelingsvergadering voorgelegd worden ter besluitvorming. Na het behandelen van eventuele amendementen kunnen de leden stemmen over het gehele verkiezingsprogramma, waarna het vastgesteld kan worden tot een definitief verkiezingsprogramma.

Bekijk hier de door de leden vastgestelde opdracht voor de VPC.

Vragen over de VPC? Neem contact op met secretaris politiek Jan-Joost van der Slik. Wil je jouw inbreng, position paper of aandachtspunten met de VPC delen? Stuur dan een bericht naar vpc@d66utrecht.nl.


Klik hier voor de link naar de enquête

Om jouw levenswereld mee te kunnen nemen in dit programma, is er een toegankelijke enquête opgesteld. Hierin kan jij aangeven wat jij belangrijk vindt voor het verkiezingsprogramma. Vergeet dus niet om de enquête in te vullen voor de deadline van 1 april!

Laatst gewijzigd op 18 mei 2021