Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 20 juni 2019

De toekomst bewaken begint bij onderwijs

De belangrijkste keuze voor een veelbelovende toekomst is de keuze voor onderwijs. D66 Utrecht investeert in de toekomst van Utrechtse kinderen. Fractievoorzitter Jony Ferket: ‘Wij willen extra geld voor de aanpak van het lerarentekort. We moeten nu iets doen om te voorkomen dat kinderen naar huis worden gestuurd omdat er geen leraar is. Ieder kind verdient goed onderwijs en een goede leraar!’

Toekomstbewakers
D66 Utrecht wil dat het Utrechtse gemeentebestuur in de begroting meer geld uittrekt voor het tegengaan van het lerarentekort. Die wens brengt fractievoorzitter Jony Ferket in tijdens de Algemene Beschouwingen in de gemeenteraad op donderdag 20 juni. Jony Ferket: ‘Wij zijn toekomstbewakers. En voor een veelbelovende toekomst voor kinderen is onderwijs ontzettend belangrijk. Onderwijs dat motiveert en kinderen op eigen tempo en niveau hun talenten laat ontdekken. Dat kan niet zonder goede leraren. Wij pleiten onder andere voor een lerarenbeurs, zodat leraren zich kunnen ontwikkelen.’

Utrechtse kinderen maken nog lang gebruik van de stad. D66 wil dat hun perspectief wordt meegenomen bij het maken van beleid. Letterlijk, bijvoorbeeld bij voorstellen over de openbare ruimte door te zorgen voor veilige oversteekplaatsen voor kinderen. Maar ook figuurlijk. Jony Ferket: ‘De levensverwachting van de vierjarigen van nu is 86 jaar. Wij dragen verantwoordelijkheid voor die toekomst. Naast extra geld voor onderwijs pleiten we ook voor een 4-jarigen toets. In 2020 willen we daarom bij nieuwe beleidsvoorstellen het perspectief zien van een vierjarig kind. Zo betrekt het gemeentebestuur nadrukkelijk de lange termijn bij haar voorstellen.’

Discriminatie 
De toekomst bewaken, betekent ook discriminatie tegengaan. Discriminatie is onacceptabel. Volgens D66 mag het niet uitmaken waar je bent geboren, hoe je heet, welke opleiding je doet of op wie je verliefd bent. Jony Ferket: ‘De discriminatieagenda die we al hebben, is niet genoeg. Wij willen dat alle relevante partijen in de stad zich aansluiten bij een Pact tegen Discriminatie. Van scholen tot bedrijven en sportverenigingen. Het tegengaan van discriminatie is immers een verantwoordelijkheid van iedereen. Samen maken we de stad!’

Lees hier de gehele speech van fractievoorzitter Jony Ferket.