Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 26 maart 2020

De Corona crisis is ongekend heftig

Onze gezondheid is het allerbelangrijkste. D66 spreekt allereerst haar enorme waardering uit voor de mensen die werken in de zorg, RIVM, GGD en iedereen die hard werkt om deze crisis te bezweren. Wij steunen bovendien als D66 de maatregelen die de overheid neemt. Hoe heftig die nu ook zijn. Wij hebben vertrouwen in onze overheid en experts dat we samen nu het goede doen. Fractievoorzitter Jony Ferket: “We verkeren in een ongekend heftige situatie. Onze gezondheid staat voorop. We moeten goed oppassen naar wie we luisteren en wat we zeggen als politieke partijen. Wij luisteren en laten ons adviseren door de mensen met kennis van zaken.”.

Zorgen

Veel Utrechters en Utrechtse ondernemers zijn in onzekerheid over hun situatie, net als maatschappelijke initiatieven, en ook studenten en scholieren die nu thuis verder moeten. Jony Ferket: “We maken ons als D66 vooral zorgen over kinderen en mensen die zich in onveilige thuissituaties bevinden, mensen die eenzaam zijn, en mensen met psychische of fysieke klachten voor wie zorg nu minder beschikbaar is.”

Samenwerking

Gelukkig gaan veel Utrechters ondanks persoonlijk leed heel verstandig om met deze gezondheidscrisis. Er is bovendien veel samenwerking en creativiteit in de stad te zien. Utrechters helpen elkaar en nieuwe initiatieven starten. Buren doen boodschappen voor elkaar, doneren aan de voedselbank, importeren mondkapjes en helpen ondernemers bezorgen. Jony Ferket: “De initiatieven en samenwerking in de stad maken ons trots! Alleen samen leiden we deze crisis in goede banen.”.

Maatregelen gemeente Utrecht

D66 vindt dat de gemeente indrukwekkend snel handelt. Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst van de gemeenteraad zal fractievoorzitter Jony Ferket haar complimenten uiten aan de ambtenaren en het college.  D66 vindt de maatregelen van de gemeente Utrecht erg goed: van het uitbreiden van leveringstijden voor supermarktleveranciers tot het openstellen van regelingen voor ondernemers en zzp’ers en maatregelen in de openbare ruimte om mensen afstand te laten houden.

Voor D66 zijn de volgende vier punten nu van belang:

  1. Beschikbaarheid van voldoende plek in onze ziekenhuizen en de beschikbaarheid van beschermingsmiddelen. Ook voor zorgpersoneel van buiten het ziekenhuis zijn er onvoldoende materialen, zoals in de maatschappelijke opvang terwijl daar juist noodgedwongen veel mensen bij elkaar zitten. Laten we er alles aan doen om hen die acute zorg nodig hebben te kunnen helpen.
  2. Goede informatievoorziening voor mensen die niet digitaal actief zijn of de Nederlandse taal nog niet goed beheersen. Ook verdienen mensen met een licht verstandelijke beperking onze aandacht. Begrijpelijke, eenvoudige en eenduidige communicatie vanuit de overheid via verschillende kanalen helpt daarbij. Zeker als er boetes worden uitgedeeld.
  3. Kwetsbare thuissituatie van mensen. Docenten werken nu met man en macht aan het ondersteunen van thuisonderwijs. Veel ouders moeten plotseling aan de slag als juf of meester zonder daarop voorbereid te zijn. De thuissituatie van kinderen is meer dan normaal van invloed op de ontwikkelkansen van leerlingen. We zien dat er hard gewerkt wordt om kinderen toegang te geven tot digitaal thuisonderwijs. D66 zal de kansengelijkheid van kinderen in alle vormen van onderwijs actief volgen. Daarnaast volgt D66 actief de maatregelen die nu worden genomen om mensen op afstand te helpen die huiselijk geweld ondervinden. Zij kunnen hier nu nog minder aan ontsnappen dan normaal.
  4. Veel ondernemers zitten flink in de rats. Wij spraken de afgelopen dagen velen van hen. Zij zijn onzeker: gaat mijn winkel nog open binnenkort, hoe betaal ik mijn personeel, hoe kan ik mijn opdrachten uitvoeren? De gemeente is voortvarend aan de slag met maatregelen. Fijn dat de gemeente coulant zal zijn met voorgenomen subsidies, belastingen uitstelt en ondernemers tegemoet komt. Het zijn ook de maatschappelijke organisaties, de scholen, de sport- en studentenverenigingen, en de culturele instellingen die vragen en zorgen hebben. Snel duidelijkheid over hoe de nabije toekomst eruit gaat zien zal helpen.

De D66 fractie wenst iedereen veel succes en wijsheid toe. Help elkaar, wees een beetje lief voor elkaar en blijf binnen. Samen komen wij deze crisis door!

Neem ook een kijkje op onze speciale pagina over corona