Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 8 oktober 2009

D66 wil expertmeeting Stationsgebied

Stationsgebied: visie A of visie 1?

Fractievoorzitter Gerda Oskam: "Het is zo onderhand tijd om met de Project Organisatie Stationsgebied, Corio, omwonenden, betrokkenen en bewoners van Utrecht, de huidige plannen voor het Stationsgebied eens te spiegelen met de uitkomst van het referendum over het Stationsgebied uit 2002." 

Oskam: "Destijds konden inwoners van Utrecht kiezen tussen visie A: een verruimd stadshart met veel gevoel voor sociale veiligheid en visie 1: een compact stadshart. . Een ruime meerderheid koos voor visie A. In het evaluatierapport van de Universiteit van Amsterdam over het raadplegend referendum, werd de aanbeveling gedaan om de dialoog met de stad voort te zetten om de brede steun voor Visie A te behouden. D66 vindt dat het tijd is om te kijken of de stad de huidige plannen inderdaad ziet als invulling van Visie A.

De antwoorden op de schriftelijke vragen van de D66-fractie over de totale overkluizing van het Stationsgebied, het Rekenkamerrapport over de informatievoorziening van het Stationsgebied, gevoegd bij de opmerkingen van ex-wethouder Lenting in Vrij Nederland en de laatste uitgave van de Binnenstadskrant lijken een goed moment om alle meningen eens te inventariseren. Daarom wil D66 een expertmeeting over het Stationsgebied met als inzet: "is dit Visie A of Visie 1?"
 
D66 doet dit voorstel  tijdens het debat over het Stationsgebied in het kader van de Programmabegroting 2010, in de commissie Stad en Ruimte van donderdag 15 oktober 2009.