Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 8 november 2009

D66 wenst versnelling winkelcentra De Meern en Terwijde

 
D66 heeft zowel bij de behandeling van het stimuleringsfonds economie als bij de begrotingsbehandeling voorstellen ingediend om de winkelcentra in De Meern en Terwijde sneller te realiseren.

Fractievoorzitter Gerda Oskam: "Mijn geduld is echt op. Het nieuwe centrum De Meern kent al een vertraging van meer dan 10 jaar om allerlei redenen. Het nieuwe winkelcentrum van Vleuterweide wordt volgend jaar opgeleverd en het was altijd de bedoeling dat het centrum in De Meern eerder klaar zou zijn dat het nieuwe centrum van Vleuterweide.

Nu zijn de plannen eindelijk klaar, maar nu is er weer vertraging omdat de gemeente de benodigde grond niet voor een juiste prijs wil aankopen. Men kiest voor een langdurige juridische strijd, nl. voor onteigening. Wat D66 betreft onacceptabel."

Dat zelfde geldt voor het winkelcentrum Terwijde. Ook daar was er nog onenigheid over een klein stukje grond. In plaats van een oprechte poging om toch tot een vergelijk te komen met de grondeigenaar, kiest de gemeente ook hier voor een langdurige juridische strijd, nl. ook een onteigeningstraject.

Daarom wilde D66 drie miljoen euro uit het stimuleringsfonds economie uittrekken voor de benodigde grondaankoop, zodat de winkelcentra in De Meern en Terwijde sneller gerealiseerd konden worden. Helaas stemde geen enkele andere partij hier voor. Oskam: "En ook het voorstel om de benodigde drie miljoen euro uit te trekken, dat wij indienden bij de begrotingsbehandeling, te halen uit een vereenvoudiging van het vergunningenstelsel haalde het niet. Zowel het college (bij monde van CDA-wethouder Harm Janssen) en de rest van de gemeenteraad, wilden er niet aan. Echt frustrerend. Het is dus wachten op een nieuwe raad na de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010!"