Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 oktober 2009

D66 voor verspreiding van kennis, niet van leerlingen

Tijdens de algemene beschouwingen in het kader van de
Programmabegroting 2010, stelde D66 voor om kennis te verspreiden, niet
de leerlingen.

Fractievoorzitter Gerda Oskam: “Ouders en
leerlingen kiezen voor een school waar de beste kwaliteit geleverd
wordt. Docenten doen dat natuurlijk ook. Maar zoals ook de Nederlandse
Schoolleiders Academie (NSA) ook adviseert: daarvoor moet de gemeente
wel de faciliteiten leveren. Investeren in onderwijs is investeren in
een structurele toekomst van Utrecht!”

Hieronder volgt de tekst van D66 zoals die vanmiddag is uitgesproken:

Goed basis-, voortgezet- en hoger onderwijs is van levensbelang.

 Utrecht
huisvest internationale onderwijsinstellingen van topniveau, maar de
gemeente zal nog stevig moeten investeren in het basis- en voortgezet
onderwijs om de Utrechtse jeugd kwaliteit van onderwijs te bieden.

Vrije
schoolkeuze, gekoppeld aan goede informatievoorziening en een eerlijk
toelatingsbeleid, leidt tot kwaliteit: goede scholen groeien en de
slechte verdwijnen.

Concurrentie op kwaliteit houdt
schoolbesturen en docenten scherp; een op postcode vastgesteld
jaarlijks quotum aan leerlingen stompt ze af.

Schooldirecties,
docenten, ouders en leerlingen dienen de middelen en ruimte krijgen om
de keuze voor kwaliteit te maken. Daarmee bedoelen wij:
– goede lokalen en een gezond binnenklimaat;
– een goede aansluiting op de arbeidsmarkt
– elke basisschool een conciërge

D66
wil hiervoor de dekking vinden door de 20 miljoen euro die is
gereserveerd voor de krachtwijken, vooral ook in te zetten voor het
structureel verbeteren van het onderwijs in de gehele stad. Oskam:
“veel van de scholen met een slecht binnenklimaat bijvoorbeeld, staan
in de krachtwijken. Het komt dus ook de toekomst van de inwoners van
Overvecht bijvoorbeeld ten goede. Maar ook aan de leerlingen in andere
delen van de stad. Goed onderwijs is toch de start van een betere
startpositie in de maatschappij.”