Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 8 oktober 2009

D66 vindt Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht in begroting onacceptabel

De Utrechtse D66-fractie vindt het op zijn zachtst gezegd onkies om de begroting van Utrecht vast te stellen, nu er heel veel voorstellen in staan waarmee het Actieplan Luchtkwaliteit betaald moet worden. Als de gemeenteraad deze begroting vaststelt, is de raad impliciet akkoord gegaan met een zeer ingrijpend voorstel dat nog nooit in de gemeenteraad behandeld is.

D66-raadslid Arjan Kleuver:”Eerder dit jaar stuurde een meerderheid van de gemeenteraad terecht wethouder De Weger naar huis, omdat hij het ALU naar Den Haag en Brussel gestuurd had, zonder dat de gemeenteraad zich erover uit kon spreken. Dan is het toch waanzin om nu akkoord te gaan met een begroting waarin hetzelfde gebeurt? Zelfs al zou dit vernieuwde ALU een fantastisch plan zijn, dan nog verdient het een serieus debat in de gemeenteraad, voordat we er geld voor beschikbaar stellen. Overigens vindt D66, op grond van wat we tot nu toe van het vernieuwde ALU gezien hebben, helemaal niet dat het een fantastisch plan is. Het is een omrijplan met een nieuw verkeersriool naar het centrum.”

Tijdens de begrotingsbehandeling, die deze weken in de gemeenteraad aan de orde is, zal D66 zich verzetten tegen de werkwijze van het College van B&W.