Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 november 2009

D66: vertrouw in de eigen kracht van mensen

Het huidige re-integratiebeleid voldoet niet, vindt de gemeenteraadsfractie van D66. Het beleid gaat er van uit dat iedereen begeleid moet worden. Een begeleiding die in veel gevallen in de ogen van D66 betutteling is.
De geldende praktijk is dat als burgers een bijstanduitkering aanvragen, er een heel apparaat in gang wordt gezet om de uitkeringsgerechtigde terug te leiden naar de arbeidsmarkt. De resultaten daarvan zijn erg mager vindt D66. Al deze dure inspanning brengt slechts iets meer dan 20% van de uitkeringsgerechtigden terug naar duurzaam werk.

Het UWV meldde onlangs dat er ook heel nieuwe groepen zich zeer binnenkort gaan aandienen bij de loketten van de sociale diensten. Het gaat dan om jonge hoger opgeleiden met enkele jaren werkervaring. Door de economische omstandigheden raken zij hun baan kwijt, maar als binnen enige tijd de economie weer aantrekt, zullen zij snel weer een baan vinden.

"Dit zijn mensen die echt geen hulp nodig hebben in de vorm van jobcoaches, sollicitatietrainingen en zo meer," zegt Gerda Oskam, fractievoorzitter van D66 in Utrecht.
"Maar ook veel anderen zijn heel goed in staat om zelf te beslissen op welke manier zij terugkeren naar de arbeidsmarkt. D66 wil dus dat de sociale dienst mensen de keuze gaat bieden, tussen een duur traject met begeleiding en een traject zonder ondersteuning. Bij dat laatste traject hoort dan 20 uur in de week sociaal nuttig werk, waar dan weer een extra beloning van € 200,== tegenover staat.
Ook voor veel 'sociale' werkgevers is dit een mogelijkheid om extra sociaal nuttig werk te laten doen tegen lage kosten."

Op deze manier houden de uitkeringsgerechtigden hun werkritme en worden zelf verantwoordelijk voor hun terugkeer naar werk.
Tijdens de behandeling van de begroting in de Utrechtse gemeenteraad diende D66 een nota in waarin het plan beschreven staat in. Daarbij nodigde D66 alle andere fracties uit voor een expertmeeting om samen nog eens collegiaal naar het plan te kijken.
De bedoeling is dat daarna het plan wordt ingediend bij de gemeenteraad zodat het een onderdeel wordt van het Utrechtse re-integratiebeleid.