Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 29 oktober 2009

D66 tevreden met verkeersbesluit centrum De Meern

Belangrijkste aanbevelingen D66 overgenomen

 
"Dit is het meest optimale verkeersbesluit dat genomen kon worden. Complimenten aan de nieuwe wethouder De Bondt hiervoor. De verkeersperikelen in De Meern hebben een lange geschiedenis en kennen ook sterke voor- en tegenstanders met diverse belangen. Met dit besluit wordt de verkeersveiligheid rondom de kruising van de Meernbrug verbeterd, krijgt de Zandweg niet nodeloos meer verkeer, wordt de Meerndijk sneller autoluwer ingericht en wordt het besluit verder pas ingevoerd als de 2e aansluiting bij de A12 en het winkelcentrum Vleuterweide gereed is, zodat het centrum van De Meern tot dan bereikbaar blijft. In feite kun je daarmee zeggen dat hierdoor een fijne balans is ontstaan tussen alle belangen van voor- en tegenstanders." Aldus Gerda Oskam, fractievoorzitter D66.

Dit waren de aanbevelingen van D66:

Pas de bebording bij de afslag van de A12 zodanig aan, dat doorgaand verkeer richting de A12 via de ring van De Meern wordt gestuurd en v.v. (eventueel via dynamisch verkeersmanagement en verlichte tekstwagenborden, zoals in de rest van de gemeente Utrecht worden gebruikt)
Sluit de HOV-baan voor autoverkeer
Vernauw het hek tussen de parallelweg en de HOV-baan ter hoogte van de Regenboogbrug waardoor alleen langzaam verkeer over kan steken richting de parallelweg
Pas tussen het voetpad langs de parallelweg tussen de Boekbinderslaan en de Marelaan zodanig aan dat daar fietsverkeer op kan rijden
Verhoog het plateau tussen de Castellumlaan en de Zandweg zodanig dat sluipverkeer richting de Zandweg zéér ontmoedigd wordt
Richt de Meerndijk, vooruitlopend op de centrumplannen, in toenemende mate richting de Meernbrug, verkeersluw in
Sta toe dat de zandtractoren over de Letschertweg rijden en verbied ze te rijden via het centrum van De Meern
Gebruik de parallelweg als 30 km wijk-wijkverbinding.
Voer de definitieve verkeerssituatie pas in nadat de 2e aansluiting van de A12 en het nieuwe winkelcentrum Vleuterweide gereed zijn
Laat het bouwverkeer voor het centrum van De Meern (en 't Zand) rijden via de ringwegen (en vanaf de Oudenrijnseweg verder via een stukje HOV-baan op de Rijksstraatweg-Oost)
Leg een noodbrug aan bij de vernieuwing van De Meernbrug.
Overigens is punt 11 van onze aanbevelingen, gedaan op 12 mei 2009 in de commissie Stad&Ruimte, onlangs in de publiciteit gebracht door het CDA. Oskam: "in mei steunde het CDA de mening van de winkeliers in De Meern nog niet, maar nu wel. Dat is dus winst, laat ik dat maar zo zeggen. Overigens blijft er nog wel een pijnpunt: de verkeersveiligheid van de fietsers bij de Regenboogbrug. Maar daar blijven we als D66 hard aan trekken."

Dit is het besluit dat het college onlangs genomen heeft:

Wijziging verkeerscirculatie centrum De Meern
 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot definitieve inrichting van de Rijksstraatweg –tussen de Europaweg en de Meerndijk- in de Meern eind 2010. Met de uitvoering van de maatregelen, waaronder het openstellen van de Loobrug, wordt de huidige verkeerscirculatie -grotendeels conform het raadsbesluit uit 2005- gewijzigd. De maatregelen beogen doorgaand (sluip)verkeer door de kern van De Meern te voorkomen. Het college heeft besloten dat de maatregelen pas ingaan wanneer de nieuwe aansluiting op de A12 is gerealiseerd en het winkelcentrum van Vleuterweide gereed is. Afwijkend van het raadsbesluit van 2005 blijft het deel van de Rijksstraatweg tussen de Boekbinderslaan en de Meridiaan tweerichtingsverkeer, zodat Nijevelt ook vanuit het noorden te bereiken is.
 
 

Begin 2003 heeft de gemeenteraad de eindsituatie van de verkeerscirculatie in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern vastgelegd. In 2005 besloot de gemeenteraad -op basis van bevindingen van een werkgroep van bestuurders, bewoners en ambtenaren- om de invoering van de definitieve verkeerscirculatie in de kern De Meern 5 jaar uit te stellen en uiterlijk in 2010 te realiseren. De uitgestelde wijzigingen zijn:

o          Realisatie van een knip in de Rijksstraatweg. Autoverkeer wordt geweerd op het deel  Rijksstraatweg gedeelte Kloosterpark-Boekbinderslaan.

o          Invoering van éénrichtingsverkeer op het deel van de Rijksstraatweg tussen de Boekbinderslaan en de Meerndijk.

o          Openstellen van de Loobrug

Collegebesluit Rijksstraatweg

Voorjaar 2009 zijn de verkeersbesluiten -die de invoering van de definitieve inrichting mogelijk maken- gepubliceerd in Ons Utrecht. Er zijn 203 zienswijzen ingediend. Hieruit bleek dat de wens om direct tot de afsluiting van de Rijksstraatweg voor autoverkeer over te gaan even groot is als de wens om deze weg voorlopig of definitief open te houden.

Het college heeft gekozen voor uitvoering van de eindsituatie conform de het raadsbesluit van 2003, maar wel onder de voorwaarde dat de nieuwe aansluiting op de A12 gerealiseerd is en het winkelcentrum Vleuterweide gereed is. Uit nadere analyse bleek dat anders de verkeersdruk op de Veldhuizerweg te groot zou worden.

Naar aanleiding van de zienswijzen heeft het college verder besloten om terwille van de bereikbaarheid van Nijevelt af te wijken van de besluiten van de gemeenteraad uit 2005. Uit vele zienswijzen blijkt de wens om Nijevelt ook vanuit het noorden te kunnen bereiken. Hieraan komt het college tegemoet door het weggedeelte Rijksstraatweg tussen de Boekbinderslaan en de Meridiaan (Regenboogbrug) in twee rijrichtingen open te houden.

Gewenning

De maatregelen hebben tot doel vooral doorgaand verkeer uit de kern van De Meern te weren dat afkomstig is van de A12 en via de Meerndijk, Rijksstraatweg en – na openstelling Loobrug- via de Europaweg richting Vleuten/Vleuterweide of de A2 rijdt. Door het naar voren halen van de herinrichting  van de Meerndijk en door de uitvoering van het centrumplan De Meern zal feitelijk sprake zijn van een jarenlange gewenningssituatie, waardoor doorgaand verkeer vanzelf 'gestimuleerd' wordt om de kern van De Meern heen te rijden. Het college meent dat door deze gewenning er geen sprake zal zijn van veel extra autoverkeer op de Zanddijk. Een toename die overigens ook niet valt af te leiden uit verkeersmodelberekeningen.

Tijdelijke maatregelen tot de eindsituatie

Om de periode tot de eindsituatie te overbruggen worden op korte termijn enkele tijdelijke aanpassingen doorgevoerd.

–          Er wordt een tijdelijke opstelstrook aangelegd op de kruising Meerndijk – Rijksstraatweg om de beweging van de Meerndijk naar de Rijksstraatweg westzijde beter te laten verlopen.

–          De Parallelweg nabij de kruising met de Meerndijk waarbij autoverkeer op de HOV-baan wordt geleid wordt afgesloten. Hierdoor wordt de kruising eenvoudiger.

–          Er wordt een tijdelijke doorgang gerealiseerd nabij het Kloosterpark – Albanusweg tussen de HOV-baan en de parallelweg.

–          De Kloosterbrug over de Leidsche Rijn naar de Zandweg wordt binnen 2 weken opengesteld voor fietsverkeer en voetgangers.

–          Het meerijden op de HOV-baan tot de aansluiting met de Europaweg wordt geregeld door autoverkeer te laten afbuigen naar de Heldammersingel ter hoogte van het wegdeel waar fietsverkeer van de rijbaan is afgeleid.