Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 3 juli 2018

D66: Verrast door verandering sociaal makelorganisatie

De Utrechtse D66-fractie is verrast door de aankomende verandering van de sociaal makelorganisaties in de stad. DOCK heeft de aanbestedingsprocedure gewonnen en wordt de opvolger van Doenja, Me’kaar, Vooruit, Wijk & Co en Welzaam. Raadslid Mohammed Saiah: ‘We zijn vooral verrast over de verandering omdat de raad bij de tender heeft gehamerd op continuïteit. Niemand heeft er wat aan als de sociaal makelaars zich vooral met de eigen organisatie moeten bezighouden.’ D66 is blij dat het personeel van de bestaande organisaties wordt overgenomen. Juist hun netwerk en kennis zijn onmisbaar voor de continuïteit en rust die we belangrijk vinden.

Subsidietender

De subsidieperiode voor sociaal makelaars loopt bijna af. Het college heeft op basis van uitgangspunten die zijn vastgesteld door de raad enkele maanden geleden een tender uitgeschreven. Naast continuïteit werden ook een netwerk in de stad en samenwerking met buurtorganisaties genoemd als belangrijke voorwaarden. Saiah: ‘De wethouder heeft aangegeven dat DOCK het beste aan deze eisen voldoet. Wij gaan ervan uit dat ze goed werk gaan verrichten.’

Verschil tussen verwachting en uitkomst

D66 wil van de wethouder graag weten hoe de uitkomst van de aanbestedingsprocedure tot stand is gekomen. Vooral omdat het op het eerste gezicht een uitkomst is die afwijkt van een van de belangrijkste criteria die de raad heeft gesteld: continuïteit. D66 zal de wethouder daarom ook vragen om ervoor te zorgen dat de ervaren sociale makelaars zoveel mogelijk ingezet worden op de voor hen bekende plekken in Utrecht. DOCK heeft aangegeven kennis te willen maken met de gemeenteraad. D66 kijkt ernaar uit hen te ontmoeten en meer te horen over hun aanpak.