Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 22 november 2019

D66 Utrecht wil geen verplichte tegenprestatie in de bijstand

Staatssecretaris van Ark liet woensdag aan de Tweede Kamer weten dat alle gemeenten het voor mensen in de bijstand verplicht moeten maken een tegenprestatie te leveren. D66 Utrecht vindt dat gemeenten zelf het beste kunnen inschatten wat nodig is om mensen weer mee te laten doen. Anne-Marijke Podt, raadslid voor D66 Utrecht: “Maatwerk is daarin heel belangrijk, want iedereen is anders en heeft iets anders nodig om weer mee te kunnen doen. Verplichtingen van het Rijk zitten dan in de weg van doen wat er voor deze mensen nodig is.” Daarom vraagt Anne-Marijke Podt of het Utrechtse college zich wil inzetten voor maatwerk en niet voor verplichtingen. Dat past ook mooi bij de Utrechtse aanpak om mensen die al langer in de bijstand zitten aan het werk te helpen. Die aanpak heeft aandacht voor begeleiding, werken vanuit vertrouwen en – op verzoek van D66 – om- en bijscholing.

Een verplichting helpt mensen niet aan het werk
De tegenprestatie verplichten is volgens D66 Utrecht geen goed idee. Ook uit de evaluatie van het Sociaal Cultureel Planbureau van de Participatiewet bleek dat een verplichting niet meer mensen aan het werk helpt. En dat is volgens Staatssecretaris van Ark het doel.

Van Ark zegt dat ze graag met gemeenten in gesprek gaat over hoe deze verplichting ingevuld moet worden. D66 Utrecht vindt dat het college deze kans moet grijpen om aan te geven dat Utrecht vertrouwt op de kracht van mensen zelf. Dat de gemeente haar inwoners en bijstandsgerechtigden het beste kent en daardoor  het beste samen met mensen zelf kan kijken wat er nodig is om hen weer mee te laten doen in de maatschappij. En dat dwang of verplichting daar niet bij helpt.