Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 8 november 2018

D66: trots op Utrechtse toestanden

Tijdens het vaststellen van de programmabegroting voor 2019 heeft fractievoorzitter Jony Ferket benadrukt hoe levendig, creatief en ondernemend Utrecht is. Om van deze kracht extra gebruik te maken komt D66 met twee verandervoorstellen: een extra stap in het bewonersbod, en het openen van een evenementenloket. Daarnaast wil D66 het adres van het Stadhuis wijzigen naar Stadhuisbrug 1.  

Een volgende stap in het bewonersbod
In 2014 diende D66 een motie in om het bewonersbod in Utrecht mogelijk te maken. Wat D66 betreft is het bewonersbod nu toe aan een volgende stap. Fractievoorzitter Ferket: “Utrechters hebben zelf vaak goede oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. De afgelopen jaren hebben we mooie voorbeelden gezien van Utrechters die publieke taken hebben overgenomen van de gemeente, omdat ze zelf een beter idee hadden over de aanpak.” D66 wil dat het bewonersbod vaker en op belangrijkere taken wordt ingezet. Daarnaast moet Utrecht andere mogelijkheden blijven ontwikkelen om ruimte te bieden aan de ideeën van Utrechters zelf, door de inzet buurtrechten.  Denk bijvoorbeeld aan De Nieuwe Jutter wat dagondersteuning aanbiedt aan ouderen in Riverenwijk of de sporthal in Lunetten die wordt beheerd door basketbalverenigingen Cangeroes en Amazone. 

Evenementenloket
Utrecht is een levendige stad, en trekt steeds meer bezoekers. D66 wil deze groei in goede banen leiden. Ferket: “De ene Utrechter gaat dit weekend dansen op Le Guess Who, de andere Utrechter is meer gesteld op rust. Voor beiden moet ruimte zijn in onze stad, en een evenementenloket gaat daarbij helpen.” Het evenementenloket moet onder andere helpen in de spreiding van evenementen door de stad, de zoektocht naar geschikte locaties en het verbeteren van communicatie over evenementen. 

Nieuw adres voor het stadhuis
D66 vindt de programmabegroting het ideale moment om te pleiten voor een nieuw adres van het stadhuis als de renovatie achter de rug is. Ferket: “In de volksmond spreken Utrechters al af op het Stadhuisplein in plaats van de Korte Minrebroederstraat. Laten we het mooie stadhuis haar eigen plein geven.”

Wil je de hele speech lezen? Dat kan hier: Speech Programmabegroting 2018 Utrechtse toestanden