Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 4 december 2018

D66: Trek lering uit Uithoflijn

Vandaag presenteerden de Rekenkamer Utrecht en de Randstedelijke Rekenkamer het gezamenlijke rapport over de Uithoflijn. Beide rekenkamers concluderen dat het een complex traject is. Net als in het auditrapport staan er stevige conclusies en aanbevelingen rondom de ambtelijke en bestuurlijke aansturing. D66 baalt stevig van de opgelopen vertraging van de Uithoflijn. Het duurt waarschijnlijk nog een jaar voordat de tram het volledige traject gaat rijden. D66-raadslid Susanne Schilderman: “De uitkomsten van het onderzoek van de Rekenkamers zijn stevig, maar het is ook geen verrassing meer. De afgelopen jaren en zeker sinds de vertraging vorig jaar bekend werd, zijn er door de gemeente en de provincie stappen gezet om de aansturing te verbeteren. Toch heeft de reiziger en de belastingbetaler het nakijken. Zij moeten langer wachter op de tram en zien een hoge kostenoverschrijding van meer dan tachtig miljoen tegemoet. We verwachten van het college dat ze de aanbevelingen overneemt om verdere financiële tegenvallers te voorkomen.”

Rol van de gemeente en Provincie
De provincie en de gemeente Utrecht hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de Uithoflijn te laten rijden. Beide Rekenkamers concluderen dat de verantwoordelijkheid en aansturing van het project zowel ambtelijk en bestuurlijk voor lange tijd onduidelijk was en onvoldoende belegd. Zo had de informatievoorziening van de projectorganisatie richting de verantwoordelijke bestuurders beter gemoeten. Ook beveelt de Rekenkamer aan om meerdere rollen bij bestuurders te voorkomen, zodat men niet in de knel komt doordat verschillende verantwoordelijkheden met elkaar botsen.

Integrale sturing op alle projecten
Het is een pijnlijke les om te zien dat het pas dit jaar is gelukt om de integrale verantwoordelijkheid voor de coördinatie van en een werkend tram systeem en een werkend tramvervoersysteem op één plek te beleggen. Dit moet beter bij een volgend groot project. De rekenkamer concludeert dat er te lang niet naar de volledige breedte van alle projecten is gekeken. Zo waren belangrijke trajecten zoals bijvoorbeeld de remise of de voorbereiding van de exploitatie geen onderdeel van het project. Schilderman: “Dit moet echt anders. Een tram kan niet rijden zonder dat dit tot in de puntjes goed voorbereid is. Dit is een verantwoordelijkheid van de provincie maar ook de gemeente had hier scherper op moeten zijn”.

Gevolgen voor de reiziger
D66 blijft inzetten voor goede alternatieven voor de reiziger. Eerder diende D66 een motie in om maatregelen te nemen voor de reiziger in de tussentijd, waaronder een station tijdelijk opwaarderen naar een intercitystation, extra fietsroutes en leenfietsen. Het college heeft inmiddels een deel van deze maatregelen toegezegd en werkt aan extra OV-fietsen en betere fietsroutes naar het Utrecht Science Park.