Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 6 juli 2017

D66 stemt in met nieuw tarievenbeleid sportaccommodaties

D66 Utrecht is tevreden met het nieuwe tarievenbeleid voor sportaccommodaties dat vandaag door de gemeenteraad is aangenomen en per 1 augustus ingaat. Het voorstel van het college is een verbetering ten opzichte van het oude systeem. Tijdens het debat plaatste D66 wel kritische kanttekeningen en diende twee moties in ter verbetering die werden aangenomen.

Transparant en eerlijker

D66-woordvoerder sport Has Bakker: “Het nieuwe tarievenbeleid is transparant en eerlijker. Tarieven binnen dezelfde sport worden gelijkgetrokken. Oude en scheve afspraken met clubs worden beëindigd en er wordt vanaf nu betaald naar gebruik.” Met het besluit worden de tarieven voor binnen- en buitensport iets naar elkaar toe gebracht. Bakker: “Voor de clubs die een relatief grote tariefstijging tegemoetzien, is er een nette ingroeiregeling. We gaan direct de effecten voor sportend Utrecht monitoren en in 2019 volgt een eerste evaluatie. Kortom, we houden vanaf de start een vinger aan de pols.”

Tarief daluren naar beneden

Sporten in daluren wordt goedkoper. Bakker: “We zijn daar blij mee. Juist op de momenten dat velden en hallen nu leeg staan tussen einde schooltijd en begin etenstijd kunnen meer Utrechters gaan sporten.” Een motie van D66 om een proef te doen op een aantal locaties om de daluurtarieven nog iets verder te doen dalen en te zien welke nieuwe initiatieven hierdoor ontstaan, werd door de raad aangenomen.

Beter benutten sportaccommodaties

De meeste sportclubs in Utrecht zijn tevreden met het nieuwe tarievenbeleid. Bakker: “De wethouder moet nu wel echt aan de slag met een visie en een concreet plan hoe sportaccommodaties beter en efficiënter te benutten. Dat moet hij samen met clubs en andere sportinitiatieven doen.” De motie van D66 die hiertoe oproept, werd aangenomen. Bakker: “Uiteindelijk hebben we maar één doel voor ogen: meer Utrechters laten sporten in onze groeiende stad.”