Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 oktober 2017

D66: regeerakkoord is goed voor Utrecht!

De nieuwe regering gaat volop investeren in goed onderwijs, een beter klimaat en beter bereikbare grote steden. Ook worden voor D66 belangrijke progressieve mijlpalen bereikt. Bovendien zorgt de lastenverlichting ervoor dat elke Utrechter er op vooruitgaat en werken meer gaat lonen.

D66 Lijsttrekker Klaas Verschuure: “Ik ben blij met dit akkoord. Ik herken veel D66-punten uit ons landelijke verkiezingsprogramma. Het zorgt voor goed onderwijs, een bereikbare stad en een beter klimaat. Bovendien kunnen we in Utrecht meer betaalbare woningen bouwen. En met de opname van het roze stembusakkoord en de mogelijkheid voor het houden van een wietproef zijn resultaten geboekt, waar we gezien onze landelijke coalitiepartners trots op kunnen zijn!”

Goed Onderwijs

Er wordt structureel veel geld vrijgemaakt voor het verlagen van de werkdruk op scholen, voor hogere lerarensalarissen en meer vroeg- en voorschoolse educatie. Daarbij wordt volop ingezet op innovatie, technisch onderwijs en het verlagen van het eerste jaar collegegeld. Hierdoor gaan Utrechtse scholieren, studenten en leraren profiteren.

Bereikbaar Utrecht

Het nieuwe kabinet investeert miljoenen in een verbeterde Noordelijke Randweg Utrecht, in een betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer voor het Utrecht Science Park als alternatief voor Utrecht CS, en in meer geld voor fietssnelwegen en stallingen. Er zitten helaas ook afspraken in waar D66 minder blij mee is, zoals de verbreding van de A27. D66 Lijsttrekker Klaas Verschuure: “Wat dat betreft is het jammer dat GroenLinks het heeft laten afweten bij de eerdere onderhandelingen. Toch heeft D66 in dit akkoord veel voor elkaar gekregen wat goed is voor Utrecht”.

Beter klimaat

Met het groenste regeerakkoord ooit worden de klimaatdoelstellingen uit Parijs gehaald. Kolencentrales worden op termijn gesloten, nieuwbouwwoningen worden gasloos gebouwd, we mogen gaan experimenteren met goedkopere parkeertarieven voor elektrische auto’s en milieuzones blijven bestaan.

Betaalbaar en duurzaam wonen

Iedereen moet een goed huis hebben ook in Utrecht. Daarom heeft D66 in het kabinet gezorgd voor het realiseren van meer huurwoningen voor mensen met een middeninkomen. Zij vallen nu tussen wal en schip, omdat ze vaak nog geen huis kunnen kopen en niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Daarnaast worden sociale huurwoningen duurzamer. Huurders krijgen zo een comfortabeler huis en een lagere energierekening. Bovendien maakt het kabinet de woningmarkt stabieler en veiliger. Op aandringen van D66 wordt de hypotheekrenteaftrek sneller afgebouwd. Daar tegenover staat dat we ook het eigen woningforfait verlagen.

Progressieve agenda

Eindelijk wordt het mogelijk om de achterdeur van coffeeshops te legaliseren. Met een wietproef wordt het mogelijk om legale wiet te verkopen in coffeeshops. Dit is een reeds lang gekoesterde wens van D66 in Utrechts. Wat ons betreft moet Utrecht meedoen aan dit experiment. Ook wordt het roze stembusakkoord voor LHBTI-emancipatie uitgevoerd! D66 vindt ieder mens gelijkwaardig en staat voor de vrijheid om te houden van wie je wilt.